Międzynarodowy Dzień Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych 2020

Obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych były 5 dni temu.

W 2020 roku obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych przypadły na 16 października (piątek).

Rozwojowe Zaburzenia Językowe to nowy termin, który ma zastąpić specyficzne zaburzenia językowe (SLI). Rozwojowe zaburzenie językowe rozpoznaje się, gdy dzieci nie potrafią opanować własnego języka bez wyraźnego powodu. Dzieci takie mają trudności ze zrozumieniem tego, co ludzie do nich mówią i mają trudności z wyrażaniem swoich pomysłów i uczuć. Badania wykazały, że średnio 2 dzieci w każdej klasie dotykają takie zaburzenia na tyle poważnnie, że utrudnia postęp w nauce.

W 2017 roku wprowadzono pierwszą kampanię uświadamiającą dotyczącą Rozwojowych Zaburzeń Językowych. Rozwojowe Zaburzenia Językowe to problem z mówieniem i/lub słuchaniem, jest ukryty, ale powszechny. Wsparcie może pomóc, poprawa jakości życia dotkniętych nią dzieci i ich rodzin.

Międzynarodowy Dzień Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych (ang. International Developmental Language Disorder Awareness Day) obchodzony jest corocznie w trzeci piątek października.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek19.10.2018Międzynarodowy Dzień Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych 2018
Piątek18.10.2019Międzynarodowy Dzień Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych 2019
Piątek15.10.2021Międzynarodowy Dzień Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych 2021
Piątek21.10.2022Międzynarodowy Dzień Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych 2022
Piątek20.10.2023Międzynarodowy Dzień Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych 2023
Piątek18.10.2024Międzynarodowy Dzień Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych 2024
Piątek17.10.2025Międzynarodowy Dzień Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych 2025
Piątek16.10.2026Międzynarodowy Dzień Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych 2026

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 16 października