Dzień Poczty Polskiej 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Poczty Polskiej zostało 235 dni, czyli 7 miesięcy i 21 dni.

W 2024 roku Dzień Poczty Polskiej przypada na 18 października (piątek).

Dzień Poczty Polskiej obchodzony jest 18 października, jako upamiętnienie utworzenia Poczty Królewskiej przez króla Zygmunta II Augusta.

Pierwsza oficjalna poczta została utworzona między Krakowem a Wenecją 18 października 1558 roku w celu utrzymywania stałego kontaktu króla z Włochami. W XIX wieku, po upadku powstania kościuszkowskiego i trzecim rozbiorze Polski, poczta została przejęta przez zaborców i pełniła funkcję administracyjno-policyjną. Głównym zadaniem poczty było zapewnienie prawidłowej działalności administracji cywilnej oraz wojskowej. W każdym zaborze działały odrębne regulacje prawne określające funkcjonowanie poczty. W zaborze pruskim zapoczątkowano nowe usługi, takie jak szybka poczta kurierska, dyliżanse i doręczanie przesyłek przez listonoszy.

Po zwycięskiej kampanii Napoleona w 1806-1807 roku oraz ustanowieniu Księstwa Warszawskiego, poczta stała się niezależną instytucją bezpośrednio podlegającą królowi. Na terenie Księstwa Warszawskiego wprowadzono poczty wozowe, kariolkowe, konne i pierwsze dyliżansy. W 1815 roku została utworzona Poczta Królewska, która stanowiła kontynuację tradycji Poczty Polskiej za czasów stanisławowskich. Poczta Królewska, aż do upadku powstania styczniowego stanowiła autonomiczną instytucję, zaś w 1867 roku otrzymała pruskie zwierzchnictwo i funkcjonowała pod nazwą Okręgu Pocztowego Zachodniego. Wybuch I wojny światowej zlikwidował wszystkie urzędy na centralnych terenach zaboru rosyjskiego. Okręg Pocztowy Zachodni również został podporządkowany zaborcom.

Po odzyskaniu niepodległości na początku maja 1919 roku, Polska przystąpiła do Światowego Związku Pocztowego. W 1939 roku miała miejsce Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku i w tym czasie jej funkcjonariusze wzięli udział w kampanii wrześniowej na terenie całego kraju. Początek współczesnej Poczty Polskiej datowany jest na rok 1944, kiedy ustanowiono okręg pocztowy w Lublinie. Obecnie Poczta Polska stanowi jednoosobową spółkę skarbu państwa, gdzie założycielem i jedynym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw łączności – Ministra Administracji i Cyfryzacji. Poczta Polska idzie z duchem czasu i oprócz świadczenia usług pocztowych, bankowo-ubezpieczeniowych, rozwija obszar usług cyfrowych, które są realizowane poprzez platformę internetową.

Występowanie Dnia Poczty Polskiej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek18.10.2022Dzień Poczty Polskiej 2022
Środa18.10.2023Dzień Poczty Polskiej 2023
Sobota18.10.2025Dzień Poczty Polskiej 2025
Niedziela18.10.2026Dzień Poczty Polskiej 2026
Poniedziałek18.10.2027Dzień Poczty Polskiej 2027
Środa18.10.2028Dzień Poczty Polskiej 2028
Czwartek18.10.2029Dzień Poczty Polskiej 2029
Piątek18.10.2030Dzień Poczty Polskiej 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 18 października