Światowy Dzień Jakości 2024

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Jakości zostało 149 dni, czyli 4 miesiące i 26 dni.

W 2024 roku Światowy Dzień Jakości przypada na 14 listopada (czwartek).

Święto obchodzimy od 1989 roku, kiedy stworzyły je 3 organizacje: Europejska Organizacja Jakości, Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Jakości oraz Unia Japońskich Naukowców i Inżynierów. Jego celem jest zwiększenie znaczenia jakości wśród konsumentów, jej promowanie i rozpowszechnianie wśród producentów i firm. Święto obchodzimy co roku w 2 czwartek listopada.


Czym jest jakość?

„Jakość” jest pojęciem znanym już w starożytności. Oznaczało wtedy „pewien stopień doskonałości”, a więc stopień zaspokojenia potrzeb określonego nabywcy przez dany wyrób, towar lub usługę. Termin będzie miał prawdopodobnie różne znaczenie w zależności od człowieka, kraju i firmy. Każdy producent czy dostawca usługi powinien sobie jednak zadać pytanie: czy moja oferta jest wystarczająco dobra? Czy mogę ją jakoś polepszyć? Jakość nie musi się odnosić tylko do produktów czy towarów, ale również do poziomu obsługi, procesów i akcji danej firmy. Wiele korporacji i przedsiębiorstw posiada specjalne stanowiska, których celem jest właśnie nadzorowanie jakości w firmie.

Jakość produktu możemy zazwyczaj oceniać w dwóch aspektach. Pierwszy jest bardziej namacalny – jest to użyteczność, trwałość czy niezawodność produktu. Drugim aspektem będzie estetyka produktu, ale też np. prestiż, jaki daje nam towar lub usługa.

Polski Dzień Jakości organizowany jest od 1996 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Jakości. W 2009 roku patronat nad obchodami objęło Ministerstwo Gospodarki.