Międzynarodowy Dzień Niewidomych 2020

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Niewidomych zostało 98 dni, czyli 3 miesiące i 6 dni.

W 2020 roku Międzynarodowy Dzień Niewidomych przypada na 13 listopada (piątek).

Międzynarodowy Dzień Niewidomych obchodzony jest od 1943 roku. Data Święta upamiętnia rocznicę urodzin Valentina Haüya, założyciela pierwszej szkoły dla niewidomych w Paryżu. Celem Dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób niewidomych oraz słabowidzących.

Według danych statystycznych na całym świecie żyje około 37 mln osób niewidomych i niedowidzących. W Polsce liczbę szacuje się na ponad 100 tys., zaś większość z nich zrzeszona jest w Polskim Związku Niewidomych. To organizacja powołana przez osoby niepełnosprawne, która działa na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Przykładem jest projekt skierowany do osób w wieku 60+, którego celem jest zaktywizowanie starszych osób oraz zapoznanie i zintegrowanie ich z niewidomymi i słabowidzącymi w różnym wieku – od juniorów do seniorów.

PZN funkcjonuje od 1951 roku i obecnie zrzesza około 65 tys. członków. Polski Związek Niewidomych jest najbardziej reprezentatywnym stowarzyszeniem środowiska osób niewidomych i słabowidzących oraz należy do Światowej i Europejskiej Unii Niewidomych. Organizacja posiada trójstopniową strukturę odpowiadającą podziałowi administracyjnemu. Podstawową jednostką jest koło działające na terenie jednego lub kilku powiatów i obecnie funkcjonuje około 351 kół. Drugim poziomem jest okręg odpowiadający terytorialnie województwu i każdy z 16 okręgów posiada własne biuro i prowadzi działania koordynujące pracę podległych okręgowi kół. Centralnemu szczeblowi PZN podlega 17 jednostek bez osobowości prawnej w randze zakładów własnych i wśród nich można wymienić: pięć ośrodków rehabilitacyjnych (w Bydgoszczy, Ciechocinku, Olsztynie, Muszynie i Ustroniu Morskim), dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (w Olsztynie i Warszawie); 3 Środowiskowe Domy Samopomocy „ARIADNA” , „DEDAL” i „TEZEUSZ” w Olsztynie; trzy Domy Pomocy Społecznej (w Chorzowie, Kielcach i Olsztynie), trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej (w Słupsku, Toruniu i Włocławku), Zakład Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie oraz Instytut Tyflologiczny w Warszawie. W 2011 roku Polski Związek Niewidomych obchodził jubileusz 60 lecia i z tej okazji odbył się koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie „Chopin dla niewidomych".

Dzień Niewidomych w dniu 13 listopada to święto obchodzone głównie w Polsce i Rosji. Na świecie dużo bardziej popularne są święta takie jak: Międzynarodowy Dzień Białej Laski (15 października) i Światowy Dzień Wzroku (drugi czwartek października)