Światowy Dzień Dobroci 2024

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Dobroci zostały 123 dni, czyli 4 miesiące .

W 2024 roku Światowy Dzień Dobroci przypada na 13 listopada (środa).

Światowy Dzień Dobroci ma podkreślać dobre uczynki społeczności, koncentrując się na pozytywnej sile i wspólnym wątku życzliwości, który nas łączy. Życzliwość jest podstawową częścią ludzkiej kondycji, która łączy podziały rasowe, religijne, polityczne, płciowe i kody pocztowe. Karty dobroci są również ciągłym działaniem, które można albo przekazać, by uznać akt dobroci i poprosić o jego uczynienie. Podejście do Organizacji Narodów Zjednoczonych odbywa się przez szczytowe ciało globalne, Światowy Ruch Dobroci, aby oficjalnie uznać Światowy Dzień Dobroci, a jego członkowie jednogłośnie podpisują Deklarację poparcia dla Światowej Dobroci.

Według Gulf News „jest to dzień, który zachęca jednostki do przeoczania granic, rasy i religii”

Światowy Dzień Dobroci (ang. World Kindness Day) jest to międzynarodowa inicjatywa obchodzona corocznie 13 listopada od 1998 r. Organizatorem dnia jest Światowy Ruch Dobroci (World Kindness Movement), koalicję dobroczynnych organizacji pozarządowych. Dzień ten jest celebrowany od lat w wielu krajach świata