Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2024

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków były 42 dni, czyli 1 miesiąc i 12 dni temu.

W 2024 roku obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków przypadły na 18 kwietnia (czwartek).

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest od 1983 roku. Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOSMOC) i znajduję się w rejestrze ważnych imprez kulturowym prowadzonym przez UNESCO.

Głównym celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy dotykające dziedzictwo kulturowe. W tym dniu szczególnie prezentowane są zabytki o wyjątkowym znaczeniu dla światowego i krajowego dorobku kulturalnego. Święto jest także okazją do nagrodzenia osób, które przyczyniły się do ochrony zabytków sztuki. Polska należy do pierwszych Państw-sygnatariuszy Konwencji dziedzictwa światowego oraz jest jednym z reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa. Obecnie na polskiej Liście Światowego dziedzictwa znajduje się 14 obiektów, które świadczą o bogatej tradycji i wielowiekowej kulturze. Do głównych zabytków objętych ochroną UNESCO należą Stare Miasto w Krakowie, Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau (1940-1945), czy zamek krzyżacki w Malborku.

W czasie Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków główne uroczystości odbywają się w obiektach z Listy UNESCO. Corocznie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs „Zabytek Zadbany”, który skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie opieki nad obiektami i upowszechnianie wiedzy dotyczącej właściwego utrzymania oraz zagospodarowania obiektów. UNESCO dokonało podziału dziedzictwa kulturowego na dziedzictwo materialne, na które składają się zabytki nieruchome i ruchome oraz dziedzictwo niematerialne w postaci ustnego przekazu i tradycji. Ochrona dziedzictwa kulturowego jest ważnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz stanowi przejaw zróżnicowania kulturowego krajów i regionów świata. Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduję się 1007 obiektów w 161 krajach, w tym 779 obiektów dziedzictwa kulturowego.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek18.04.2022Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2022
Wtorek18.04.2023Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2023
Piątek18.04.2025Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2025
Sobota18.04.2026Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2026
Niedziela18.04.2027Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2027
Wtorek18.04.2028Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2028
Środa18.04.2029Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2029
Czwartek18.04.2030Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 18 kwietnia