Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 2022

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Ptaków Wędrownych zostało 165 dni, czyli 5 miesięcy i 14 dni.

W 2022 roku Światowy Dzień Ptaków Wędrownych przypada na 14 maja (sobota).

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych został zainicjowany przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich gatunków ptaków wodnych oraz konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. Pierwsze obchody miały miejsce w 2006 roku i od tego czasu, corocznie w drugi weekend maja organizowane są wydarzenia związane ze świętem.

Problematyka ochrony wędrownych gatunków dzikich zwierząt, w tym ptactwa, została zawarta w Konwencji Bońskiej (CMS). Konwencja Bońska stanowi umowę międzynarodową zwracającą uwagę na globalną współpracę wszystkich państw w ochronie wędrownych gatunków zwierząt. Członkowskie państwa zobowiązane są do zapewnienia zwierzętom bezpieczeństwa w czasie wędrówek oraz zapewnienie opieki nad siedliskami i terenami zgrupowań. Pomysł obchodzenia Międzynarodowego Dnia Ptaków Wędrownych został zaproponowany w 1993 roku przez Cornell Laboratory of Ornithology i Smithsonian Migratory Bird Center. W Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie święto obchodzone jest w drugą sobotę maja, zaś w październiku organizowane jest w Meksyku, w Ameryce środkowej i Południowej oraz na Karaibach. Obchody Dnia koordynowane są przez Międzynarodową Radę Ochrony Ptaków.

Z okazji wydarzenia obowiązuje stosowne hasło, wokół którego odbywają się konferencje czy kampanie. Są to m. in. takie zagadnienia jak:

- Ptaki wędrowne - ambasadorowie różnorodności biologicznej
- Ptaki migrujące w zmieniającym się klimacie
- Migracja ptaków a turystyka
- Bariery migracyjne
- Twoja przyszłość jest naszą przyszłością - zdrowa planeta dla migrujących ptaków i ludzi
- Nielegalne zabijanie, chwytanie i handel ptakami migrującymi
- Uratuj ptaki wędrownych w kryzysie - liczy się każdy gatunek!

Święto jest okazją, by poznać wiele ciekawostek na temat ptaków. Na przykład w jaki sposób orientują się one w prawidłowym kierunku lotu? Niektóre ptaki posiadają w głowach małe ziarna magnetytu, który pozwala na wykrycie ziemskiego pola magnetycznego. Przeprowadzony eksperyment w 1960 roku na Rudzikach udowodnił, że ptaki obierają kierunek według pól magnetycznych. Inne ptaki zazwyczaj ustalają kierunek na podstawie położenia gwiazd w nocy oraz w przypadku gatunków wędrujących w dzień, za pomocą słońca. Kolejnym sposobem jest nauka trasy lotu przez młode ptaki w rodzinnych migracjach. Młodsze osobniki uczą się od starszych ptaków trasy lotu i wraz z nabyciem nowej umiejętności są w stanie samodzielnie udać się do celu wędrówki.

Występowanie Światowego Dnia Ptaków Wędrownych w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota09.05.2020Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 2020
Sobota08.05.2021Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 2021
Sobota13.05.2023Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 2023
Sobota11.05.2024Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 2024
Sobota10.05.2025Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 2025
Sobota09.05.2026Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 2026
Sobota08.05.2027Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 2027
Sobota13.05.2028Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 2028

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 14 maja