Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2024

Obchody Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej były 15 dni temu.

W 2024 roku obchody Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej przypadły na 10 maja (piątek).

Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej to święto pracowników komunalnych, których obowiązki obejmują zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych w sferze gospodarki komunalnej.

W Polsce istnieje Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Federacja jest organizacją związkową zrzeszającą związki zawodowe pracowników samorządowych, rzemiosła, gospodarki komunalnej i terenowej oraz wszystkich jednostek działających na rzecz użyteczności publicznej. Organizacja nawiązuje do historii ruchu zawodowego pracowników komunalnych od 1906 roku i samorządowych od 1917 roku. Głównym obszarem działalności Federacji jest reprezentowanie interesów zawodowych związków zawodowych zrzeszonych w Federacji, wobec wszelkich organów państwowych i samorządowych, pracodawców a także organizacji politycznych, społecznych, zawodowych i gospodarczych.

Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki komunalnej dotyczą wykonywania zadań w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty komunalnej. Każdy szczebel samorządu posiada określony zestaw zadań do zrealizowania. Gmina, która jest podstawową jednostką samorządową posiada najszerszy zakres obowiązków. Według Ustawy z 1990 roku o samorządzie gminnym, do zadań gminy należy między innymi zarządzenie ładem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Gminy posiadają obowiązek utrzymywania gminnych dróg, mostów, ulic i organizacji ruchu drogowego. Do kompetencji gmin wchodzi także zaopatrzenie w wodę oraz utrzymywanie kanalizacji, ścieków i czystości. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę komunalną w zakresie samorządowego zakładu budżetowego i jednostek budżetowych oraz spółek prawa handlowego. W sytuacji zadań, które nie mogą zostać wykonane przez pojedynczą gminę, jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość współpracowania w formie związków międzygminnych.

Występowanie Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek10.05.2022Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2022
Środa10.05.2023Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2023
Sobota10.05.2025Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2025
Niedziela10.05.2026Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2026
Poniedziałek10.05.2027Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2027
Środa10.05.2028Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2028
Czwartek10.05.2029Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2029
Piątek10.05.2030Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 10 maja