Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2022

Do najbliższych obchodów Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej zostało 198 dni, czyli 6 miesięcy i 17 dni.

W 2022 roku Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej przypada na 10 maja (wtorek).

Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej to święto pracowników komunalnych, których obowiązki obejmują zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych w sferze gospodarki komunalnej.

W Polsce istnieje Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Federacja jest organizacją związkową zrzeszającą związki zawodowe pracowników samorządowych, rzemiosła, gospodarki komunalnej i terenowej oraz wszystkich jednostek działających na rzecz użyteczności publicznej. Organizacja nawiązuje do historii ruchu zawodowego pracowników komunalnych od 1906 roku i samorządowych od 1917 roku. Głównym obszarem działalności Federacji jest reprezentowanie interesów zawodowych związków zawodowych zrzeszonych w Federacji, wobec wszelkich organów państwowych i samorządowych, pracodawców a także organizacji politycznych, społecznych, zawodowych i gospodarczych.

Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki komunalnej dotyczą wykonywania zadań w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty komunalnej. Każdy szczebel samorządu posiada określony zestaw zadań do zrealizowania. Gmina, która jest podstawową jednostką samorządową posiada najszerszy zakres obowiązków. Według Ustawy z 1990 roku o samorządzie gminnym, do zadań gminy należy między innymi zarządzenie ładem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Gminy posiadają obowiązek utrzymywania gminnych dróg, mostów, ulic i organizacji ruchu drogowego. Do kompetencji gmin wchodzi także zaopatrzenie w wodę oraz utrzymywanie kanalizacji, ścieków i czystości. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę komunalną w zakresie samorządowego zakładu budżetowego i jednostek budżetowych oraz spółek prawa handlowego. W sytuacji zadań, które nie mogą zostać wykonane przez pojedynczą gminę, jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość współpracowania w formie związków międzygminnych.

Występowanie Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela10.05.2020Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2020
Poniedziałek10.05.2021Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2021
Środa10.05.2023Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2023
Piątek10.05.2024Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2024
Sobota10.05.2025Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2025
Niedziela10.05.2026Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2026
Poniedziałek10.05.2027Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2027
Środa10.05.2028Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2028

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 10 maja