Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 2025

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek zostało 291 dni, czyli 9 miesięcy i 18 dni.

W 2025 roku Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek przypada na 12 maja (poniedziałek).

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek został ustanowiony przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) w trakcie Kongresu w Meksyku w 1973 roku. Data święta upamiętnia dzień urodzin prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa – Florence Nightingale. Patronka obchodów w 1860 roku założyła w Londynie szkołę pielęgniarską, która była pierwszym świeckim zakładem dydaktycznym kształcącym w zawodzie pielęgniarskim.

Pomysł obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek został zainicjowany przez ICN w 1965 roku, jako jedna z form globalnego oddziaływania pielęgniarek. Od 1971 roku ICN wprowadzało przewodnie tematy kolejnych Międzynarodowych Dni Pielęgniarek. Coroczne obchody poruszają wybrane zagadnienie dotyczące problematyki pielęgniarstwa, m. in.:

- Bezpieczne macierzyństwo
- Zdrowie szkoły
- Zdrowe rodziny dla zdrowego narodu
- Zdrowi młodzi ludzie = lepsza przyszłość
- Pielęgniarki: Walka ze stygmatyzacją AIDS, praca dla wszystkich
- Pielęgniarki: Praca z ubogimi; Przeciw ubóstwu
- Pielęgniarki w zakresie bezpieczeństwa pacjentów: ukierunkowanie na podrabiane leki i leki o niskiej jakości
- Niwelowanie różnic: od nauki do praktyki
- Pozytywne środowisko pracy: Miejsca pracy wysokiej jakości = jakość opieki nad pacjentem
- Dostarczanie jakości, służenie społecznościom: Pielęgniarki prowadzące przewlekłą opiekę
- Poprawa odporności systemów zdrowotnych
- Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek jest pierwszą globalną zawodową organizacją kobiecą, która powstała 1899 roku. W 1953 roku ICN opracowała pierwszy kodeks dla pielęgniarek, który został ostatnio znowelizowany w 2005 roku. Do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek należy 128 krajowych stowarzyszeń pielęgniarskich. Członkiem ICN może być tylko jedna organizacja z danego kraju. Głównym celem działalności ICN jest zapewnienie jakości opieki pielęgniarskiej oraz poruszanie problematyki związanej z ochroną zdrowia. Naczelną władzą Międzynarodowej Rady Pielęgniarek jest Kongres Międzynarodowy zrzeszający się co cztery lata. Celem Kongresu ICN jest wybór władz wykonawczych, opracowywanie i zatwierdzenia planu, budżetu oraz kierunku pracy pielęgniarskiej. Główna siedziba ICN znajduje się w Genewie (Szwajcaria).

Według definicji przyjętej przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek, osoba wykonująca zawód pielęgniarki musi posiadać wykształcenie pielęgniarskie oraz uprawnienia do wykonywania praktyki zawodowej. Według Światowej Organizacji Zdrowia, pielęgniarek razem z położnymi jest około 9 mln. Zawód pielęgniarki wiąże się z obowiązkiem stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy oraz umiejętności zawodowych.

W Polsce ten dzień często jest obchodzony jako Dzień Pielęgniarki i Położnej, ale trzeba zauważyć, że Międzynarodowy Dzień Położnej od początku lat 90-tych obchodzony jest 5 maja.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek12.05.2023Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 2023
Niedziela12.05.2024Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 2024
Wtorek12.05.2026Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 2026
Środa12.05.2027Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 2027
Piątek12.05.2028Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 2028
Sobota12.05.2029Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 2029
Niedziela12.05.2030Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 2030
Poniedziałek12.05.2031Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 12 maja