Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana 2023

Do najbliższych obchodów Święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana zostało 125 dni, czyli 4 miesiące i 5 dni.

W 2023 roku Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana przypada na 1 czerwca (czwartek).

Święto to przypada w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Jego celem jest podkreślenie potrzeby świętości życia duchowieństwa, Kościół chce także w ten sposób zachęcić młodych ludzi do życia w kapłaństwie. Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana dla całego Kościoła wyznaczyła w Stolica Apostolska w 2012 roku, choć w niektórych wspólnotach zakonnych i krajach ma ono dłuższą tradycję. Rok później, 23 maja, odbyły się pierwsze obchody.

Historia święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana


Początki uroczystości sięgają 1952 roku, kiedy Zgromadzenie Sióstr Oblatek Chrystusa Kapłana, które wspiera kandydatów do kapłaństwa, poprosiło papieża Piusa XII o ustanowienie święta patronalnego Chrystusa Kapłana. Ponad 20 lat później rozszerzono je na wszystkie Kościoły w krajach języka hiszpańskiego, przypadało w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego. W drugiej dekadzie XX wieku potrzebę obchodów takiego wydarzenia dla całej wspólnoty zgłaszało coraz więcej episkopatów oraz środowisk zakonnych, powoływano się m.in. na upamiętnienie Roku Kapłańskiego, trwającego od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 roku. W mszale rzymskim dotychczas zawarta była tylko jedna inicjatywa poświęcona życiu w kapłaństwie, tzw. msza wotywna, sprawowana najczęściej w pierwszy czwartek miesiąca.

W 2012 roku papież Benedykt XVI zaakceptował głosy duchowieństwa i uchwalił stosowną uroczystość dla całego Kościoła. Wprowadził przy okazji pewną nowinkę, mianowicie określił święto jako fakultatywne, czyli w gestii episkopatów pozostawił decyzję o wprowadzenie go w konkretnych krajach. W Polsce biskupi przyjęli święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana na zebraniu plenarnym w listopadzie 2012 roku.

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana


Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana nawiązuje do wydarzeń z Wielkiego Czwartku, kiedy Syn Boży ustanowił w Wieczorniku sakrament Eucharystii. Dlaczego więc Kościół świętuje dopiero w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego? Odpowiedź jest dość prozaiczna – podczas Wielkiego Tygodnia dzieje się tak wiele, że brakuje po prostu czasu, by wszystkie te wydarzenia należycie upamiętnić. Msza Wielkiego Czwartku zaczyna Triduum Męki Chrystusa, w Wielki Piątek Jezus umiera na krzyżu. Kościół wraca więc do celebrowania pewnych wydarzeń po tym jak radość wielkanocna ze Zmartwychwstania Jezusa i Jego zwycięstwa dobiega końca po Zesłaniu Ducha Świętego.

Celem wydarzenia jest modlitwa całego Kościoła za jego kapłanów, podkreślenie wzoru Chrystusa, jako najważniejszego z nich, jedynego, który umarł na krzyżu za wiarę. Dla młodych ludzi jest to też okazja, by zastanowić się nad swoją przyszłością, czy nie warto poświęcić jej dla naszego Zbawiciela.

Wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa w nabożeństwie, choć są one odprawiane w kościołach według specjalnego formularza mszalnego wraz z dedykowanymi czytaniami i tekstami.

Występowanie Święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek27.05.2021Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana 2021
Czwartek09.06.2022Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana 2022
Czwartek23.05.2024Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana 2024
Czwartek12.06.2025Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana 2025
Czwartek28.05.2026Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana 2026
Czwartek20.05.2027Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana 2027
Czwartek08.06.2028Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana 2028
Czwartek24.05.2029Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Holandia 🇳🇱 - Dzień Dziecka

Święta i obchody w kolejnych dniach po 1 czerwca