Święto Służby Ochrony Państwa 2022

Do najbliższych obchodów Święta Służby Ochrony Państwa zostało 237 dni, czyli 7 miesięcy i 25 dni.

W 2022 roku Święto Służby Ochrony Państwa przypada na 12 czerwca (niedziela).

Święto Służby Ochrony Państwa (Święto SOP - dawniej Święto Biura Ochrony Rządu) jest corocznym Dniem obchodzonym na mocy art. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Służbie Ochrony Państwa. Data Święta upamiętnia ustanowioną przez Zygmunta Hubnera w 1924 roku Brygadę Ochronną. Obowiązkiem Brygady była ochrona prezydenta RP.

Organizacja została powołana po tragicznym zamachu na prezydenta – Gabriela Narutowicza. Do zamachu doszło 6 grudnia 1922 roku w galerii „Zachęta”, zaledwie kilka dni po objęciu przez niego urzędu. Sprawcą był powiązany z endecją malarz Eligiusz Niewiadomski. Po zamachu oddał się w ręce policji, a podczas procesu sam dla siebie zażądał kary śmierci i zdradził, że planował zamach również na Józefa Piłsudskiego. Niewiadomski został rozstrzelany przez pluton egzekucyjny 31 stycznia 1923 roku.

Celem Święta jest złożenie hołdu żołnierzom oraz funkcjonariuszom wszystkich formacji powstałych po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Centralne obchody mają miejsce na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, podczas których składane jest uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych funkcjonariuszy SOP oraz wręczane są promocje na pierwszy stopień oficerski i odznaczenia: „Medal za Długoletnią Służbę” i „Odznakę Honorową SOP”. Atrakcją dla uczestników tego wydarzenia są pokazy uzbrojenia, musztry czy przejazd kolumny SOP z pojazdami uczestniczącymi w realizacji najważniejszych akcji.

Głównym zadaniem Służby Ochrony Państwa jest ochrona osób i obiektów ważnych dla dobra oraz interesu państwa. Kolejnym zadaniem funkcjonariuszy SOP jest prowadzenie rozpoznania pirotechniczno – radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu. SOP chroni Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych, byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawicieli delegacji państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz innych osób ważnych ze względu na dobro państwa.

Funkcjonariusze SOP zajmują się ochroną obiektów służących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, polskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu, urzędom konsularnym oraz przedstawicielstwu przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych obiektów o szczególnym znaczeniu.

Występowanie Święta Służby Ochrony Państwa w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek12.06.2020Święto Służby Ochrony Państwa 2020
Sobota12.06.2021Święto Służby Ochrony Państwa 2021
Poniedziałek12.06.2023Święto Służby Ochrony Państwa 2023
Środa12.06.2024Święto Służby Ochrony Państwa 2024
Czwartek12.06.2025Święto Służby Ochrony Państwa 2025
Piątek12.06.2026Święto Służby Ochrony Państwa 2026
Sobota12.06.2027Święto Służby Ochrony Państwa 2027
Poniedziałek12.06.2028Święto Służby Ochrony Państwa 2028

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Kalendarz Prawosławny ☦ - Pięćdziesiątnica
Austria 🇦🇹 - Dzień Ojca

Święta i obchody w kolejnych dniach po 12 czerwca