Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2019

Obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości nt. Albinizmu były 13 dni temu.

W 2019 roku Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu przypadł na 13 czerwca (czwartek).

Ludzie z albinizmem mają do czynienia z wieloma formami dyskryminacji na całym świecie. Albinizm jest nadal głęboko rozumiany społecznie i medycznie. Fizyczny wygląd osób z albinizmem jest często przedmiotem błędnych przekonań i mitów pod wpływem przesądów, które sprzyjają ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Prowadzi to do różnych form piętna i dyskryminacji.

W niektórych społecznościach błędne przekonania i mity, pod silnym wpływem przesądów, narażają bezpieczeństwo i życie osób z albinizmem na stałe ryzyko. Te wierzenia i mity mają wieki i są obecne w postawach i praktykach kulturowych na całym świecie.

W grudniu 2014 r. Zgromadzenie Ogólne OZN przyjęło rezolucję ustanawiającą Międzynarodowy Dzień Świadomości Albinizmu. Święto ma na celu podniesienie świadomości na temat problemów z jakimi się borykają osoby z albinizmem. A data 13 czerwca upamiętnia pierwszą rezolucję ONZ w sprawie albinizmu.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Świadomości nt. Albinizmu w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek13.06.2017Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2017
Środa13.06.2018Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2018
Sobota13.06.2020Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2020
Niedziela13.06.2021Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2021
Poniedziałek13.06.2022Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2022
Wtorek13.06.2023Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2023
Czwartek13.06.2024Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2024
Piątek13.06.2025Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2025

Święta i obchody w kolejnych dniach po 13 czerwca