Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2024

Obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości nt. Albinizmu były 39 dni, czyli 1 miesiąc i 9 dni temu.

W 2024 roku obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości nt. Albinizmu przypadły na 13 czerwca (czwartek).

Ludzie z albinizmem mają do czynienia z wieloma formami dyskryminacji na całym świecie. Albinizm jest nadal głęboko rozumiany społecznie i medycznie. Fizyczny wygląd osób z albinizmem jest często przedmiotem błędnych przekonań i mitów pod wpływem przesądów, które sprzyjają ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Prowadzi to do różnych form piętna i dyskryminacji.

W niektórych społecznościach błędne przekonania i mity, pod silnym wpływem przesądów, narażają bezpieczeństwo i życie osób z albinizmem na stałe ryzyko. Te wierzenia i mity mają wieki i są obecne w postawach i praktykach kulturowych na całym świecie.

W grudniu 2014 r. Zgromadzenie Ogólne OZN przyjęło rezolucję ustanawiającą Międzynarodowy Dzień Świadomości Albinizmu. Święto ma na celu podniesienie świadomości na temat problemów z jakimi się borykają osoby z albinizmem. A data 13 czerwca upamiętnia pierwszą rezolucję ONZ w sprawie albinizmu.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Świadomości nt. Albinizmu w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek13.06.2022Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2022
Wtorek13.06.2023Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2023
Piątek13.06.2025Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2025
Sobota13.06.2026Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2026
Niedziela13.06.2027Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2027
Wtorek13.06.2028Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2028
Środa13.06.2029Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2029
Czwartek13.06.2030Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 13 czerwca