Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2021

Obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości nt. Albinizmu były 9 dni temu.

W 2021 roku obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości nt. Albinizmu przypadły na 13 czerwca (niedziela).

Ludzie z albinizmem mają do czynienia z wieloma formami dyskryminacji na całym świecie. Albinizm jest nadal głęboko rozumiany społecznie i medycznie. Fizyczny wygląd osób z albinizmem jest często przedmiotem błędnych przekonań i mitów pod wpływem przesądów, które sprzyjają ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Prowadzi to do różnych form piętna i dyskryminacji.

W niektórych społecznościach błędne przekonania i mity, pod silnym wpływem przesądów, narażają bezpieczeństwo i życie osób z albinizmem na stałe ryzyko. Te wierzenia i mity mają wieki i są obecne w postawach i praktykach kulturowych na całym świecie.

W grudniu 2014 r. Zgromadzenie Ogólne OZN przyjęło rezolucję ustanawiającą Międzynarodowy Dzień Świadomości Albinizmu. Święto ma na celu podniesienie świadomości na temat problemów z jakimi się borykają osoby z albinizmem. A data 13 czerwca upamiętnia pierwszą rezolucję ONZ w sprawie albinizmu.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Świadomości nt. Albinizmu w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek13.06.2019Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2019
Sobota13.06.2020Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2020
Poniedziałek13.06.2022Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2022
Wtorek13.06.2023Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2023
Czwartek13.06.2024Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2024
Piątek13.06.2025Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2025
Sobota13.06.2026Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2026
Niedziela13.06.2027Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu 2027

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Austria 🇦🇹 - Dzień Ojca

Święta i obchody w kolejnych dniach po 13 czerwca