Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci 2024

Obchody Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci były 5 dni temu.

W 2024 roku obchody Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypadły na 12 czerwca (środa).

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci został ustanowiony w 2002 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy afiliowaną przy ONZ. Celem instytucji jest przeciwdziałanie wykorzystywaniu dzieci w pracy oraz ich wyzyskiwaniu.

Mimo że od 2000 roku liczba pracujących dzieci spadła do 168 milionów, to jednak większość z nich pracuje w niebezpiecznych warunkach. Najwięcej w Azji oraz w rejonach Pacyfiku (78 milionów, prawie 10% ze wszystkich dzieci), zaś w Afryce Subsaharyjskiej problem dotyka około jednej piątej najmłodszych. Najwięcej dzieci pracuje w rolnictwie oraz w fabrykach, w kopalniach, w handlu, czy przy wykonywaniu prac związanych z turystyką. Niestety, wiele młodych osób wykorzystywanych jest w narko- i seks biznesach lub siłą jest wcielanych do armii.

Pierwsze obchody Święta miały miejsce w Polsce w 2004 roku. W tym czasie wprowadzono do Kodeksu pracy nowelizację regulującą zatrudnienie osób niepełnoletnich. Pracodawca przed zatrudnieniem takiej osoby, musi uzyskać zgodę inspekcji pracy. Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie dotyczące legalnego zatrudnienia dzieci. Okazało się, że są w naszym kraju gospodarstwa domowe, gdzie przynajmniej jedno dziecko pracuje zarobkowo. Czasami jest to bardzo niebezpieczna praca - przy obsłudze maszyn rolniczych, z użyciem chemicznych środków ochrony roślin czy materiałów łatwopalnych.

Niezbadana jest szara strefa, która zatrudnia dzieci bez żadnych umów. W Polsce dzieci oprócz w gospodarstwach rolnych pracują przy zbieraniu złomu, sezonowych owoców, w nielegalnych kopalniach czy przy sprzedaży kwiatów. Wykonywane prace często wiążą się z dużym niebezpieczeństwem oraz prawdopodobieństwem oszustwa ze strony pracodawcy Wiele pracujących dzieci ma poniżej 10 roku życia i są jedynymi zarabiającymi członkami rodziny. Nie mają innego wyjścia, muszą iść do pracy i zarobić na siebie, rodziców oraz młodsze rodzeństwo. To nie tylko środowiska patologiczne, zdarzają się sytuacje, gdy rodzice nie mogą z przyczyn zdrowotnych podjąć żadnej pracy. A zatrudnienie dzieci, zwłaszcza nielegalne i związane z wieloma niebezpieczeństwami wciąż jest dokładnie niezbadanym i nie rozwiązanym problemem.

Występowanie Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela12.06.2022Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci 2022
Poniedziałek12.06.2023Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci 2023
Czwartek12.06.2025Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci 2025
Piątek12.06.2026Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci 2026
Sobota12.06.2027Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci 2027
Poniedziałek12.06.2028Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci 2028
Wtorek12.06.2029Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci 2029
Środa12.06.2030Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 12 czerwca