Święto Żandarmerii Wojskowej 2023

Do najbliższych obchodów Święta Żandarmerii Wojskowej zostało 5 dni.

W 2023 roku Święto Żandarmerii Wojskowej przypada na 13 czerwca (wtorek).

Święto Żandarmerii Wojskowej zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku. Data Święta upamiętnia tradycję Dywizjonu Karabinierów Konnych z 1831 roku oraz formacji żandarmerii z lat 1914-1945 roku.

13 czerwca 1831 roku powołano „Służbę Polową” na mocy rozkazu wydanego przez gen. Tomasza Łubieńskiego. W 1935 roku Minister Spraw Wewnętrznych ustanowił nową datę święta żandarmerii przypadającą na 13 czerwca. W 1946 roku rząd brytyjski po przejęciu i przeprowadzeniu demobilizacji Polskich Sił Zbrojnych utworzył Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia. Jednostka zachowała formacje żandarmerii w celu zapewnienia porządku wśród żołnierzy. W tym czasie nastąpił koniec żandarmerii wojskowej II Rzeczypospolitej. Dopiero 1 września 1990 roku ponownie powołano Żandarmerię Wojskową.

Pierwszy raz obchodzono Święto Żandarmerii Wojskowej w czerwcu 1994 roku. Dzień został ustanowiony decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia tego samego roku. Przez kilka kolejnych lat Święto było utożsamiane z rocznicą bitwy pod Dębem Wielkim, która miała miejsce 31 marca 1831 roku. Polska żandarmeria jest znaną jednostką na całym świecie. Funkcjonariusze tej formacji brali udział w wielu misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Do głównych zadań Żandarmerii Wojskowej należy zapewnienie dyscypliny wojskowej, ochranianie porządku publicznego na terenach wojskowych, ochranianie życia i zdrowia ludzi, wykrywanie oraz zapobieganie przestępstw oraz wykroczeń przez osoby wobec których Żandarmeria Wojskowa jest właściwa, a także współpracowanie z polskimi i zagranicznymi organami. Formacja również zwalcza klęski żywiołowe, nadzwyczajne zagrożenia środowiska i ich skutki oraz wypełnia zadanie określone w odrębnych przepisach.

Do symboli Żandarmerii Wojskowej należą znak złożony z białych liter „Ż” i „W” otoczonych wieńcem laurowym, flaga Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, oznaka rozpoznawcza ŻW, Odznaka Pamiątkowa Komendy Głównej ŻW, Odznaka Honorowa ŻW oraz odznaka honorowa – „Medal Honorowy za zasługi dla Żandarmerii Wojskowej”. Święto, w którym uczestniczą m. in. szef MON-u, komendant główny Żandarmerii Wojskowej, Komendant Główny Policji i przedstawiciele innych służb, jest świetną okazją by wręczyć zasłużonym żołnierzom odznaczenia resortowe oraz wyróżnienia.