Wybory Samorządowe 2024

Wybory Samorządowe były 72 dni, czyli 2 miesiące i 11 dni temu.

W 2024 roku Wybory Samorządowe zostały przeprowadzone dnia 7 kwietnia (niedziela).

Wybory samorządowe w Polsce to wybory do organów samorządu terytorialnego, czyli rad gmin, powiatów i sejmików województw. Wybory te odbywają się obecnie co 5 lat. Do 2018 r kadencja samorządów wynosiła 4 lata.

W wyborach samorządowych wybierani są:
- radni gmin, powiatów i sejmików województw
- wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast

Radni gmin, powiatów i sejmików województw są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji dotyczących spraw lokalnych. Mają wpływ na rozwój infrastruktury, edukację, opiekę zdrowotną, ochronę środowiska i bezpieczeństwo publiczne. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast są jednoosobowymi organami wykonawczymi gmin. Są odpowiedzialni za realizację uchwał rad gmin oraz za zarządzanie sprawami gminy.

Podczas Wyborów Samorządowych wybieramy włodarzy naszych małych ojczyzn.