Niedziela Miłosierdzia Bożego 2025

Do najbliższych obchodów Niedzieli Miłosierdzia Bożego zostało 280 dni, czyli 9 miesięcy i 6 dni.

W 2025 roku Niedziela Miłosierdzia Bożego przypada na 27 kwietnia (niedziela).

Niedziela Miłosierdzia Bożego (zwana także Świętem Miłosierdzia Bożego ) obchodzona jest w drugą niedzielę Wielkanocy, kończącą Oktawę Wielkanocy . Święto jest obchodzone przez katolików, a także niektórych anglo-katolików od Kościoła Anglii (nie jest jednak oficjalnym świętem anglikański). Pierwotnie opiera się na katolickim nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, o którym Faustyna Kowalska opowiadała w ramach swojego spotkania z Jezusem, i wiąże się ze specjalnymi obietnicami Jezusa i odpustami. wydany przez Kościół katolicki.

Święto Miłosierdzia Bożego , zgodnie z dziennikiem Kowalskiej, otrzymuje od Jezusa największe obietnice łaski związane z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego, w szczególności osoba przystępująca do spowiedzi sakramentalnej (spowiedź może odbyć się kilka dni wcześniej) oraz przyjmuje tego dnia komunię świętą , otrzyma całkowite zadośćuczynienie za wszystkie grzechy i karę. Oznacza to, że każda osoba natychmiast po śmierci poszłaby do nieba bez cierpienia w czyśćcu . Ponadto Kościół rzymskokatolicki udziela odpustu zupełnego (z zachowaniem zwykłych reguł), odmawiając kilka prostych modlitw.

Jest to najważniejsza ze wszystkich form nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. O chęci ustanowienia tego święta Siostrze Faustynie w Płocku Jezus po raz pierwszy mówił w 1931 roku, przekazując jej wolę dotyczącą obrazu: „Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia”. W następnych latach - według badań ks. I. Różyckiego - Jezus powrócił z tą prośbą jeszcze w 14 objawieniach, precyzyjnie określając dzień tego święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, przyczynę i cel jego ustanowienia, sposób jej przygotowania i celebrowania oraz łask z tym związanych.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy ma głębokie znaczenie teologiczne: wskazuje na ścisły związek między paschalnym misterium Odkupienia a świętem Miłosierdzia, na co Siostra Faustyna również zwróciła uwagę: „Teraz widzę, że dzieło Odkupienia jest związane z dziełem miłosierdzia, o które prosił Pan ”. Ten związek jest dodatkowo podkreślony w nowennie, która poprzedza święto i rozpoczyna się w Wielki Piątek.

Historia i zatwierdzenie Watykanu

Ks. M. Sopoćko czynił wiele starań, aby święto to zostało ustanowione w Kościele. Jednak nie doświadczył jej wprowadzenia. Dziesięć lat po jego śmierci kard. Franciszek Macharski Listem pasterskim na Wielki Post (1985) wprowadził święto w diecezji krakowskiej i za jego przykładem czynili to w kolejnych latach biskupi innych diecezji w Polsce.
Kult Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy w Sanktuarium w Krakowie - Łagiewnikach był obecny już w 1944 r. Uczestnictwo w uroczystościach było tak liczne, że Zgromadzenie uzyskało odpust zupełny, udzielony w 1951 r. Z kart Dzienniczka wiemy, że Siostra Faustyna jako pierwsza celebrowała to święto indywidualnie, za zgodą spowiednika.

30 kwietnia 2000 r. odbyła się kanonizacja Faustyny ​​Kowalskiej, a druga niedziela wielkanocna została oficjalnie uznana za niedzielę Miłosierdzia Bożego w ogólnym kalendarzu rzymskim.
Popularność obchodów nabożeństwa Niedzieli Miłosierdzia Bożego gwałtownie wzrosła po jej ogłoszeniu przez papieża Jana Pawła II i jest obecnie szeroko obchodzone przez katolików. Obraz Bożego Miłosierdzia jest często noszony w procesjach w Niedzielę Miłosierdzia Bożego i jest umieszczany w takim miejscu w kościele, aby mogli go czcić uczestnicy mszy świętej.

Występowanie Niedzieli Miłosierdzia Bożego w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela16.04.2023Niedziela Miłosierdzia Bożego 2023
Niedziela07.04.2024Niedziela Miłosierdzia Bożego 2024
Niedziela12.04.2026Niedziela Miłosierdzia Bożego 2026
Niedziela04.04.2027Niedziela Miłosierdzia Bożego 2027
Niedziela23.04.2028Niedziela Miłosierdzia Bożego 2028
Niedziela08.04.2029Niedziela Miłosierdzia Bożego 2029
Niedziela28.04.2030Niedziela Miłosierdzia Bożego 2030
Niedziela20.04.2031Niedziela Miłosierdzia Bożego 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 27 kwietnia