Dzień Pracownika Służby Zdrowia 2025

Do najbliższych obchodów Dnia Pracownika Służby Zdrowia zostało 261 dni, czyli 8 miesięcy i 18 dni.

W 2025 roku Dzień Pracownika Służby Zdrowia przypada na 7 kwietnia (poniedziałek).

Dzień Pracownika Służby Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Służby Zdrowia. W tym dniu swoje święto mają wszystkie osoby pracujące w instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia.

Według artykułu 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Na podstawie regulacji prawnych, władze publiczne muszą zapewnić obywatelom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W Polsce działa Naczelna Izba Lekarska (NIL), zrzeszająca i reprezentująca lekarzy oraz lekarzy dentystów. Główny samorząd lekarski powstał w 1921 roku i od tego czasu zajmuje się sprawowaniem nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zawodu lekarza. Naczelna Izba Lekarska reprezentuje samorząd lekarzy i lekarzy dentystów na szczeblu państwowym, zaś rady okręgowe na szczeblu władz regionalnych. Najwyższym organem NIL jest Krajowy Zjazd Lekarzy, zaś w okręgowych izbach lekarskich – okręgowe zjazdy lekarzy. Najwięcej lekarzy i lekarzy dentystów zarejestrowanych jest w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie (ponad 28 tysięcy osób), zaś najmniej w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gorzowie (około tysiąc). W Polsce działa także samorząd zawodowy pielęgniarek i położonych, który powstał na mocy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych. Rolą jednostki jest reprezentowanie zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tych zawodów. Do jednostek organizacyjnych samorządu należą Okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna izba pielęgniarek i położnych.

Lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położne obowiązują Kodeksy Etyki Zawodowej. Podczas Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Izb Lekarskich w 1991 roku przyjęto „Kodeks Etyki Lekarskiej”, który zaktualizowano w 1993 oraz 2003 roku na Nadzwyczajnym VII Krajowym Zjeździe Lekarzy. Do głównego obowiązku każdego lekarza i lekarza dentysty należy stosowanie zasad w Kodeksie Etyki Zawodowej. Obowiązki pielęgniarek i położnych zawiera Kodeks Etyki Zawodowej ustanowiony w trakcie IV Krajowego Zjazdu pielęgniarek i położnych z dnia 9 grudnia 2003 roku.

Występowanie Dnia Pracownika Służby Zdrowia w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek07.04.2023Dzień Pracownika Służby Zdrowia 2023
Niedziela07.04.2024Dzień Pracownika Służby Zdrowia 2024
Wtorek07.04.2026Dzień Pracownika Służby Zdrowia 2026
Środa07.04.2027Dzień Pracownika Służby Zdrowia 2027
Piątek07.04.2028Dzień Pracownika Służby Zdrowia 2028
Sobota07.04.2029Dzień Pracownika Służby Zdrowia 2029
Niedziela07.04.2030Dzień Pracownika Służby Zdrowia 2030
Poniedziałek07.04.2031Dzień Pracownika Służby Zdrowia 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 7 kwietnia