Światowy Dzień Filozofii 2021

Obchody Światowego Dnia Filozofii były 17 dni temu.

W 2021 roku obchody Światowego Dnia Filozofii przypadły na 18 listopada (czwartek).

Coroczny Światowy Dzień Filozofii obchodzony jest w trzeci czwartek listopada. Święto zostało zainicjowane przez UNESCO w 2002 roku. Data Światowego Dnia Filozofii została ustanowiona w czasie Konferencji Generalnej w Paryżu w 2005 roku. 18 listopada 2010 roku dyrektor generalna UNESCO Irina Bokowa, zapoczątkowała główne obchody w Paryżu, otwierając Międzynarodowe Forum na temat „Filozofii, Różnorodności Kulturowej i Zbliżenia Kultur", w którym uczestniczyli filozofowie z całego świata. W zdarzeniu wzięło udział ponad 80 państw członkowskich. Celem obchodów jest podkreślenia ważnej roli filozofii w funkcjonowaniu społeczeństwa oraz promowanie filozofii jako ciekawej dyscypliny naukowej. W tym dniu organizowane są sympozja, wykłady, konferencje, a także dni otwarte i warsztaty wśród młodzieży akademickiej. Światowy Dzień Filozofii jest okazją do wzięcia udziału w wielu wydarzeniach artystycznych, które zachęcają do zainteresowania się filozofią.

Pojecie „filozofia” pojawiła się w czasach starożytnej Grecji około VI/V w. p.n.e. W początkowym znaczeniu, filozofia odnosiła się do ciekawości intelektualnej i metod poszukiwania wiedzy. W starożytności stanowiła jedność z nauką i nie istniała różnica między tymi dyscyplinami. Pierwsi filozofowie zajmowali się równocześnie zagadnieniami nauk ścisłych i filozofii. I to nie raz interdyscyplinarna wiedza pomagała filozofom w rozwiązywaniu problemów lub opracowaniu ponadczasowych praw. Do dziś omawiane są dzieła największych myślicieli, a ich poglądy odnoszą się do fundamentalnych praw życia człowieka. To z mądrości filozofów, artyści czerpali swoją inspirację, a królowie korzystali z ich wiedzy.

Filozofia kształtuje osobowość człowieka i zmienia sposób postrzegania rzeczywistości. Choć wiele osób uważa, że filozofia nie należy do ciekawych nauk i kwestionuje jej naukowość, to jednak ona kształtowała pozostałe nauki. A wielkie dzieła filozoficzne są niezwykle interesującą lekturą, która pomaga w zrozumieniu pewnych zjawisk zachodzących w społeczeństwie.