Światowy Dzień Rybołówstwa 2024

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Rybołówstwa zostało 158 dni, czyli 5 miesięcy i 5 dni.

W 2024 roku Światowy Dzień Rybołówstwa przypada na 21 listopada (czwartek).

Światowy Dzień Rybołówstwa (ang. World Fisheries Day) został ustanowiony przez Światowe Forum Rybołówstwa (WWF - World Fisheries Forum) jako okazja do refleksji na temat naszej stale rosnącej wiedzy na temat stanu oceanów, zasobów rybnych, rybaków i społeczności przybrzeżnych. Każdego 21 listopada społeczności rybaków na całym świecie świętują, organizują warsztaty, spotkania publiczne, konferencje, programy kulturalne, wystawy, pokazy muzyczne i pokazy, aby podkreślić znaczenie utrzymania światowego rybołówstwa.

W Polsce znany jest także Światowy Dzień Rybołówstwa obchodzony 27 czerwca. Ta data miała zostać ustanowiona w 1984 roku przez Światową Konferencję ds. Rybołówstwa. Na stronie bimKal.pl jednak skupiamy się na popularnej dacie obchodów tj. 21 listopada każdego roku.

Białko ryb, skorupiaków i mięczaków stanowi około 15% spożycia białka zwierzęcego w populacji ludzkiej. Jednocześnie dwie trzecie światowych łowisk jest przełowionych lub całkowicie wyłowionych. Globalne ocieplenie, zanieczyszczenie i utrata podstawowych siedlisk ryb doprowadziły do ​​spadku ponad jednej trzeciej światowych zasobów rybnych. W związku z tym rybacy na małą skalę muszą coraz bardziej wypływać w oceany i konkurować z większymi statkami rywalizującymi o te same wody. Według naukowców oraz ekspertów z WWF do 2050 roku mogą wyginąć najpopularniejsze ryby (120 z 200 gatunków ryb zagrożonych jest wyginięciem). Co godzinę z oceanów wyławianych jest prawie 10 tysięcy ton ryb, zaś rocznie – 80 - 90 milionów ton. Gwałtowny rozwój techniki oraz masowa konsumpcja przyczyniły się do poławiania zbyt dużej ilości ryb. Obecnie naukowcy uważają, że na wskutek zbyt intensywnych połowów aż 90% ryb drapieżnych wyginęło. Do głównych problemów niezrównoważonego rybołówstwa należą: przełowienie, destrukcyjne techniki i narzędzia połowowe, nadmierna moc połowowa jednostek, niewłaściwe regulacje prawne oraz brak podejścia ekostystemowego.

Przełowienie łowisk wpływa negatywnie na skutki ekologiczne oraz ekonomiczne. Proces wyginięcia ryb prowadzi do pustych łowisk i zmniejszenia miejsc pracy oraz mniejszej ilości pożywienia dla lokalnych społeczności. Przy dodatkowych regulacjach prawnych ulega zwiększeniu obszar szarej strefy, czyli nielegalnych połowów ryb. Destrukcyjne techniki i narzędzia połowowe powodują ogromne zniszczenia w morskim ekosystemie. Do najbardziej destrukcyjnej metody połowy należy trałowanie. Na dno morskie opuszczana jest wzmocniona sieć, która następnie ciągnięta jest przez kuter rybacki. Do sieci wpadają stworzenia morskie, nie tylko ryby. Trałowanie jest główną przyczyną niszczenia raf koralowych. Na wielu obszarach nie jest przeprowadzany ekologiczny połów ryb. Zbyt duża ilość statków oraz rozwój szarej strefy przyczyniają się do zagrożenia wielu gatunków stworzeń morskich. Brak zachowanej równowagi ekosystemowej przyczynia się do zwiększenia problemów związanych z rybołówstwem.

Wiele osób uważa, że sztuczna hodowla ryb i organizmów morskich to ekologiczne rozwiązanie dla nadmiernego połowu ryb. Jednak takie metody mogą przyczynić się do jeszcze większych zniszczeń ekosystemów morskich. Niezrównoważona akwakultura może doprowadzić do zwiększenia eutrofizacji wód, niszczenia zasobów przybrzeżnych, rozprzestrzenianie się chorób, czy zanieczyszczenia wód środkami chemicznymi.

Występowanie Światowego Dnia Rybołówstwa w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek21.11.2022Światowy Dzień Rybołówstwa 2022
Wtorek21.11.2023Światowy Dzień Rybołówstwa 2023
Piątek21.11.2025Światowy Dzień Rybołówstwa 2025
Sobota21.11.2026Światowy Dzień Rybołówstwa 2026
Niedziela21.11.2027Światowy Dzień Rybołówstwa 2027
Wtorek21.11.2028Światowy Dzień Rybołówstwa 2028
Środa21.11.2029Światowy Dzień Rybołówstwa 2029
Czwartek21.11.2030Światowy Dzień Rybołówstwa 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 21 listopada