Światowy Dzień Telewizji 2023

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Telewizji zostało 48 dni, czyli 1 miesiąc i 17 dni.

W 2023 roku Światowy Dzień Telewizji przypada na 21 listopada (wtorek).

Światowy Dzień Telewizji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu upamiętnienia obrad pierwszego Światowego Forum Telewizji, które w 1996 roku odbyło się w Nowym Jorku, w siedzibie ONZ. W tym Dniu stacje telewizyjne na całym świecie emitują programy związane z zagadnieniami pokoju, bezpieczeństwa oraz rozwoju społecznego i gospodarczego, a także promują tematy dotyczące kultury. W Światowym Dniu Telewizji poruszana jest problematyka wpływu telewizji na rozwój społeczeństwa oraz omawiane są zalety i zagrożenia płynące z telewizji.

Prekursorem telewizji w Polsce był Jan Szczepanik zwany „polskim Edisonem”. Wynalazca w 1897 roku opatentował w Brytyjskim Urzędzie Patentowym oraz w Stanach Zjednoczonych „telektroskop” – „czyli aparat do reprodukowania obrazów na odległość za pomocą elektryczności”. Udoskonalone urządzenie pojawiło się na Wystawie Światowej w Paryżu jako „telefot”. Historia telewizji w Polsce rozpoczęła się w 1937 roku, kiedy w Warszawie została uruchomiona pierwsza eksperymentalna stacja telewizyjna. Miała ona charakter publiczny i nadawała program pod nazwą TVP1. Próbna transmisja telewizji odbyła się 26 sierpnia 1939 roku w Warszawie, z udziałem Mieczysława Fogga, zaś pierwszym filmem wyemitowanym przez przedwojenną telewizję polską była „Barbara Radziwiłłówna”. Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął się okres rozwoju polskiej telewizji.

Pierwszy polski program telewizyjny został uruchomiony 25 października 1952 roku o godzinie 19:00, zaś 2 października 1970 roku wyemitowano ogólnopolski drugi program. Transformacja systemowa przyniosła nie tylko zmiany polityczne, ale również pojawiły się prywatne telewizje. 6 lutego 1990 roku została uruchomiona pierwsza w Polsce i w byłych krajach komunistycznych prywatna telewizja – PTV Echo, która nadawała na terenie Wrocławia i okolic do 8 marca 1995 roku. Pierwszą ogólnopolską telewizją prywatną był Polsat, który rozpoczął emisję 5 grudnia 1992 roku. W latach 90. XX wieku rozpoczął się intensywny okres rozwoju prywatnej telewizji i w kolejnych latach zaczęły emitować swoje programy komercyjne stacje telewizyjne. Jednocześnie po transformacji systemowej, w Polsce zaczęła rozwijać się telewizja cyfrowa, zaś już w 1992 roku emisję rozpoczęły pierwsze stacje satelitarne. W 1998 roku uruchomiono dwie pierwsze polskie platformy cyfrowe Wizja TV i Cyfra+.

Telewizja w Polsce oraz na całym świecie wciąż przeżywa okres rozwoju. Wraz z postępem technologicznym pojawiają się nowe rozwiązania, które zmieniają społeczeństwo. Światowy Dzień Telewizji jest okazją do zapoznania się z dziejami telewizji i głębszą refleksją nad jej przyszłością.