Matura z matematyki 2023

Do Matury z matematyki 2023 zostało 87 dni, czyli 2 miesiące i 26 dni.

W 2023 roku Matura z matematyki przypada na 5 maja (piątek).

Matematyka to królowa nauk – przez jednych uwielbiana, zazwyczaj tych, dla których rozwiązanie zadania jest jak zjedzenie ciastka z kremem, przez innych znienawidzona. Ci pierwsi z nadzieją czekają na egzamin maturalny z matematyki, drudzy z przerażeniem, bowiem w przypadku tego testu nie ma szans by pisać o maśle maślanym. Wszystko musi się zgadzać. Jak więc wygląda matura z matematyki?

Przed egzaminem

Każdy uczeń musi zgłosić deklarację u dyrektora swojej szkoły, że chce zdawać egzamin maturalny. Matematyka jest przedmiotem obowiązkowym, w sytuacji, kiedy uczeń wybierze go jako przedmiot dodatkowy, może zdawać go także na poziomie rozszerzonym. Trudniejsza forma egzaminu jest oczywiście rekomendowana wszystkim osobom, które chcą swoją przyszłość związać z zawodami, gdzie wiedza matematyczna odgrywa dużą rolę. Lista takich specjalizacji jest całkiem spora, to m. in. architektura, automatyka, budownictwo, chemia, ekonomia, elektronika, elektrotechnika, energetyka, finanse, fizyka, informatyka, inżynieria, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologia, telekomunikacja, transport.

Zanim przystąpimy do rozwiązywania zadań, trzeba zabrać ze sobą niezbędne wyposażenie każdego matematyka, a więc linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty oraz oczywiście długopis. Przed egzaminem Centralna Komisja Egzaminacyjna wręcza uczniom zbiór tablic i wzorów matematycznych. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut, na poziomie rozszerzonym 180 minut.

Arkusze egzaminacyjne

Egzamin maturalny z matematyki został przygotowany w taki sposób, by zmniejszyć liczbę rozbudowanych zadań sprawdzających znajomość algorytmów i posługiwanie się nimi w typowych zastosowaniach. Większy nacisk postawiono natomiast na rozumienie pojęć matematycznych oraz zdolność dobierania własnych strategii. W informatorze o egzaminie maturalnym z matematyki podano przykład zastosowania twierdzenia Pitagorasa do obliczenia pola przekroju ostrosłupa, zwłaszcza takiego, który nie jest prawidłowy.

Arkusza dla poziomu podstawowego zawiera trzy grupy zadań: zadania zamknięte (cztery odpowiedzi, tylko jedna jest poprawna), zadania otwarte krótkiej odpowiedzi (należy ją krótko uzasadnić) oraz zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. W tym ostatnim przypadku trzeba zaplanować oraz uzasadnić strategię rozwiązania. Wyróżniona zostaje faza, którą nazwano pokonaniem zasadniczych trudności zadania. Można uzyskać za nią co najmniej połowę punktów, jakie maturzysta otrzymałby za poprawne rozwiązanie zadania. Czyli w zadaniu punktowanym na 5, można otrzymać nawet 3 punkty.

Poziom rozszerzony zawiera arkusz egzaminacyjny z trzema grupami zadań: zadania zamknięte, zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, w tym zawierające kodowaną odpowiedź. Polega ona na wpisaniu żądanej cyfry otrzymanego wyniku we wskazane miejsce. Ostatnia grupa to zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi, gdzie zdający dobiera własną strategię matematyczną do nietypowych warunków.

Matura z matematyki

DzieńDataRok
Czwartek05.05.2022Matura z matematyki 2022
Środa05.05.2021Matura z matematyki 2021
Wtorek09.06.2020Matura z matematyki 2020
Wtorek07.05.2019Matura z matematyki 2019
Poniedziałek07.05.2018Matura z matematyki 2018
Piątek05.05.2017Matura z matematyki 2017
Czwartek05.05.2016Matura z matematyki 2016
Wtorek05.05.2015Matura z matematyki 2015

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Stany Zjednoczone 🇺🇸 - Tydzień Świadomości nt. Jakości Powietrza
Stany Zjednoczone 🇺🇸 - Dzień Spraw Zagranicznych
Holandia 🇳🇱 - Dzień Wyzwolenia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 5 maja

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 6 maja
Międzynarodowy Dzień Drona - 6 maja
Święto Gwardii Szwajcarskiej - 6 maja
Światowy Dzień Kolorowanek dla Dzieci - 6 maja
Światowy Dzień Nagiego Ogrodnictwa - 6 maja
Dzień bez Komputera - 6 maja
Międzynarodowy Dzień Bez Diety - 6 maja
Europejski Dzień e-Aktywności Obywatelskiej - 7 maja
Światowy Dzień Śmiechu - 7 maja
Światowy Dzień Walki z Rakiem Jajnika - 8 maja
Światowy Dzień Powolności - 8 maja
Światowy Dzień Osła - 8 maja
Czas Upamiętnienia i Pojednania Poświęcony Tym, Którzy Stracili Życie Podczas Drugiej Wojny Światowej - 8 maja - 9 maja
Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca - 8 maja
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maja
Tydzień Bibliotek - 8 maja - 15 maja
Dzień Zwycięstwa - 8 maja