Dzień Unii Europejskiej 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Unii Europejskiej zostało 79 dni, czyli 2 miesiące i 18 dni.

W 2024 roku Dzień Unii Europejskiej przypada na 9 maja (czwartek).

Dzień obchodów Unii Europejskiej został ustanowiony w rocznicę przedstawienia przez Roberta Shumana planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, zwanego Planem Shumana w dniu 9 maja 1950 roku.

Plan Shumana w swoim założeniu wiązał ekonomicznie Francję i Niemcy oraz tworzył barierę dla kolejnych konfliktów zbrojnych. Wspólne interesy państw zachodnioeuropejskich zapobiegały pojawieniu się wojen. Lata pięćdziesiąte były czasem „zimnej wojny” między wschodem a zachodem Europy. W 1957 roku utworzono na postawie traktatu rzymskiego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), która łączyła interesy państw członkowskich w jeden wspólny rynek. W latach 60. XX wieku zniesiono obowiązek cła handlowego między członkami EWG. W kolejnych latach do Unii Europejskiej dołączyły inne państwa, które zobowiązały się do udzielenia pomocy biedniejszym regionom w Europie. W 1979 roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W 1986 roku podpisano Jednolity Akt Europejski, który stanowił podstawę do przeprowadzenia szeroko zakrojonego sześcioletniego programu dążącego do usunięcia przeszkód w utworzeniu jednolitego rynku. Ważną datą w rozwoju Unii Europejskiej jest upadek komunizmu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. W 1993 roku zakończono proces tworzenia jednolitego rynku z czterema wolnościami: swobodą przepływu towarów, usług, osób i kapitału. W tym roku wszedł w życie traktat w Maastricht oraz w 1999 roku Traktat Amsterdamski. W 2000 roku, euro staje się nową walutą w państwach wspólnoty. W czasach kryzysu finansowego, Unia Europejska przyjęła traktat lizboński, dzięki któremu zaczynają funkcjonować nowoczesne instytucje i skuteczniejsze metody pracy.

Do symboli UE należą: flaga europejska złożona z kręgu dwunastu gwiazd symbolizujących jedność i solidarność między narodami Europy, hymn europejski, którego melodia pochodzi z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, Dzień Europy oraz motto Unii Europejskiej, które brzmi: „Zjednoczeni w różnorodności”.

Dzień Unii Europejskiej to właściwie Dzień Europy obchodzony w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Państwa niezrzeszone w UE Dzień Europy obchodzą zwykle 5 maja.

Występowanie Dnia Unii Europejskiej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek09.05.2022Dzień Unii Europejskiej 2022
Wtorek09.05.2023Dzień Unii Europejskiej 2023
Piątek09.05.2025Dzień Unii Europejskiej 2025
Sobota09.05.2026Dzień Unii Europejskiej 2026
Niedziela09.05.2027Dzień Unii Europejskiej 2027
Wtorek09.05.2028Dzień Unii Europejskiej 2028
Środa09.05.2029Dzień Unii Europejskiej 2029
Czwartek09.05.2030Dzień Unii Europejskiej 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 9 maja