Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2023

Do najbliższych obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek zostało 41 dni, czyli 1 miesiąc i 11 dni.

W 2023 roku Dzień Bibliotekarza i Bibliotek przypada na 8 maja (poniedziałek).

8 maja obchodzony jest ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Święto rozpoczyna Tydzień Bibliotek, w którym organizowane są wydarzenia, konferencje naukowe, spotkania literackie czy konkursy czytelnicze. Imprezie każdego roku towarzyszy hasło przewodnie, np.:

- Czytanie łączy pokolenia.
- (Do)wolność czytania.
- Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych.
- Wybieram bibliotekę
- Biblioteka inspiruje
- Biblioteka. Oczywiście!

W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (IASL), które zrzesza bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli, wydawców oraz inne osoby związane z bibliotekami szkolnymi. Od czasu konferencji w Londynie w 1971 roku, corocznie organizowane są konferencje odbywające się w różnych regionach świata. IASL należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarstwa (IFLA) oraz współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Czytelniczym (IRA) i Międzynarodową Izbą ds. Książek dla Młodych (IBBY). W Polsce działa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP), które obecnie zrzesza ponad 7,5 tys. osób związanych ze wszystkimi typami bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych. W 1917 roku zostało zapoczątkowane funkcjonowanie Związku Bibliotekarzy Polskich. Od czasu zakończenia II wojny światowej organizacja działała pod nazwą Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, aby w 1953 roku przyjąć kształt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Celem działania Stowarzyszenia jest rozwój bibliotekarstwa, integracja środowiska bibliotekarzy oraz dbanie o prestiż zawodowy pozytywny wizerunek bibliotek, jako miejsce kulturotwórcze.

Obecnie, biblioteki w ramach rozwoju technologicznego, oferują zaplecze komputerowe i zasoby książek elektronicznych. Coraz częściej w bibliotekach organizowane są zajęcia komputerowe przeznaczone dla osób starszych, warsztaty artystyczne i spotkania z autorami książek. Coraz więcej bibliotek wychodzi poza budynki i oferuje swoje zasoby w Internecie. Przykładem takiego portalu jest „Polona”, która udostępnia w sieci bogate zbiory Biblioteki Narodowej i innych instytucji kultury.

Występowanie Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota08.05.2021Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2021
Niedziela08.05.2022Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2022
Środa08.05.2024Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2024
Czwartek08.05.2025Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2025
Piątek08.05.2026Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2026
Sobota08.05.2027Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2027
Poniedziałek08.05.2028Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2028
Wtorek08.05.2029Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 8 maja