Dzień Nauki Polskiej 2023

Obchody Dnia Nauki Polskiej były 32 dni, czyli 1 miesiąc i 4 dni temu.

W 2023 roku obchody Dnia Nauki Polskiej przypadły na 19 lutego (niedziela).

Dzień Nauki Polskiej to święto uchwalone w 2020 r. jako wyraz najwyższego uznania dla dokonań polskich naukowców. Na datę obchodów wybrano dzień urodzin Mikołaja Kopernika, znanego głównie z dzieła "O obrotach ciał niebieskich". Kopernik zajmował się wieloma dziedzinami nauki (medycyna, lingwistyka, matematyka, prawo, ekonomia, militaria), ale to astronomia zapewniła mu rozpoznawalność na wiele wieków.

Dzień Nauki Polskiej to inicjatywa poselska grupy posłów partii rządzącej. W uzasadnieniu ustawy napisano:
"Dzień Nauki Polskiej będzie wyrazem najwyższego szacunku dla dokonań polskich naukowców czasów minionych i współczesnych. Stanowić będzie inspirację do pójścia w ich ślady. Wzmocni społeczny prestiż i zainteresowanie nauką."
oraz:
"Przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego. Działo się tak również w okolicznościach dla naszego narodu skrajnie trudnych. Podczas niszczących wojen, rozbiorów i okupacji nauka odgrywała istotną rolę w kształtowaniu kolejnych pokoleń polskich elit poczuwających się do odpowiedzialności za los wspólnoty. Trudno też przecenić dydaktyczną i formacyjną misję szkół wyższych – począwszy od ufundowanej w 1364 roku Akademii Krakowskiej."

Występowanie Dnia Nauki Polskiej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek19.02.2021Dzień Nauki Polskiej 2021
Sobota19.02.2022Dzień Nauki Polskiej 2022
Poniedziałek19.02.2024Dzień Nauki Polskiej 2024
Środa19.02.2025Dzień Nauki Polskiej 2025
Czwartek19.02.2026Dzień Nauki Polskiej 2026
Piątek19.02.2027Dzień Nauki Polskiej 2027
Sobota19.02.2028Dzień Nauki Polskiej 2028
Poniedziałek19.02.2029Dzień Nauki Polskiej 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 19 lutego