Dzień Myśli Braterskiej 2024

Obchody Dnia Myśli Braterskiej były 4 dni temu.

W 2024 roku obchody Dnia Myśli Braterskiej przypadły na 22 lutego (czwartek).

Dzień Myśli Braterskiej obchodzony jest 22 lutego przez harcerzy i skautów na całym świecie. Święto upamiętnia urodziny założyciela skautingu, sir Roberta Baden Powella i jego żony Olave Baden-Powell. Pomysł obchodów Dnia Myśli Braterskiej powstał na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych.

Początkowo, święto było obchodzone przez harcerki i skautki, ale z czasem również skauci dołączyli do celebrowania święta przyjaźni. Według prawa skautowskiego gen. Roberta Baden-Powella, skaut jest przyjacielem wszystkich i bratem każdego innego skauta. Założyciel skautingu stworzył Prawo Skautowe i Przyrzeczenie Skautowe oparte na służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim oraz skupiające się na atrakcyjnych grach, zabawach w kontakcie z przyrodą, a także na prowadzonych działaniach w małych grupach przyjacielskich. Na Międzynarodowym Zlocie Skautowym na Węgrzech w 1933 roku założyciel skautów podkreślił znaczenie posiadania przyjaciół z różnych krajów.

W Dniu Myśli Braterskiej organizowane są spotkania integracyjne, ogniska oraz zbiórki charytatywne. Święto uświadamia harcerzom oraz skautom, że łączą ich szczególne więzi bez względu na wiek, narodowość czy kolor skóry. W duchu międzynarodowego prawa skautingu, kształtowane są uniwersalne wartości braterstwa, przyjaźni oraz okazywanej bezinteresownej pomocy bliźnim. Od 2009 roku każdy Dzień Myśli Braterskiej opiera się na tematyce jednego z Milenijnych Celów Rozwoju (MCR) Organizacji Narodów Zjednoczonych. MCR składa się z ośmiu celów, które dążą do poprawy jakości warunków społecznych oraz gospodarczych na całym świecie.

Światowy Dzień Myśli Braterskiej umożliwia wyrażenie wdzięczności globalnej przyjaźni łączącej członków harcerstwa i skautingu. W tym dniu świadomość przynależności do międzynarodowej organizacji sprzyja podejmowaniu wspólnych wysiłków na rzecz potrzebujących.