Dzień Myśli Braterskiej 2023

Obchody Dnia Myśli Braterskiej były 34 dni, czyli 1 miesiąc i 6 dni temu.

W 2023 roku obchody Dnia Myśli Braterskiej przypadły na 22 lutego (środa).

Dzień Myśli Braterskiej obchodzony jest 22 lutego przez harcerzy i skautów na całym świecie. Święto upamiętnia urodziny założyciela skautingu, sir Roberta Baden Powella i jego żony Olave Baden-Powell. Pomysł obchodów Dnia Myśli Braterskiej powstał na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych.

Początkowo, święto było obchodzone przez harcerki i skautki, ale z czasem również skauci dołączyli do celebrowania święta przyjaźni. Według prawa skautowskiego gen. Roberta Baden-Powella, skaut jest przyjacielem wszystkich i bratem każdego innego skauta. Założyciel skautingu stworzył Prawo Skautowe i Przyrzeczenie Skautowe oparte na służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim oraz skupiające się na atrakcyjnych grach, zabawach w kontakcie z przyrodą, a także na prowadzonych działaniach w małych grupach przyjacielskich. Na Międzynarodowym Zlocie Skautowym na Węgrzech w 1933 roku założyciel skautów podkreślił znaczenie posiadania przyjaciół z różnych krajów.

W Dniu Myśli Braterskiej organizowane są spotkania integracyjne, ogniska oraz zbiórki charytatywne. Święto uświadamia harcerzom oraz skautom, że łączą ich szczególne więzi bez względu na wiek, narodowość czy kolor skóry. W duchu międzynarodowego prawa skautingu, kształtowane są uniwersalne wartości braterstwa, przyjaźni oraz okazywanej bezinteresownej pomocy bliźnim. Od 2009 roku każdy Dzień Myśli Braterskiej opiera się na tematyce jednego z Milenijnych Celów Rozwoju (MCR) Organizacji Narodów Zjednoczonych. MCR składa się z ośmiu celów, które dążą do poprawy jakości warunków społecznych oraz gospodarczych na całym świecie.

Światowy Dzień Myśli Braterskiej umożliwia wyrażenie wdzięczności globalnej przyjaźni łączącej członków harcerstwa i skautingu. W tym dniu świadomość przynależności do międzynarodowej organizacji sprzyja podejmowaniu wspólnych wysiłków na rzecz potrzebujących.

Występowanie Dnia Myśli Braterskiej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek22.02.2021Dzień Myśli Braterskiej 2021
Wtorek22.02.2022Dzień Myśli Braterskiej 2022
Czwartek22.02.2024Dzień Myśli Braterskiej 2024
Sobota22.02.2025Dzień Myśli Braterskiej 2025
Niedziela22.02.2026Dzień Myśli Braterskiej 2026
Poniedziałek22.02.2027Dzień Myśli Braterskiej 2027
Wtorek22.02.2028Dzień Myśli Braterskiej 2028
Czwartek22.02.2029Dzień Myśli Braterskiej 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 22 lutego