Europejski Dzień Ofiar 2021

Do najbliższych obchodów Europejskiego Dnia Ofiar zostały 194 dni, czyli 6 miesięcy i 10 dni.

W 2021 roku Europejski Dzień Ofiar przypada na 22 lutego (poniedziałek).

Europejski Dzień Ofiar przypada 22 lutego i został ustanowiony w 1988 roku przez Parlament Europejski. Święto obchodzone jest przede wszystkim w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W Sztokholmie Europejskie Forum na Rzecz Ofiar, ze statusem konsultanta przy Radzie Europy i ONZ, w 1990 roku zaproponowało pomoc i wsparcie ofiarom przemocy.

W Polsce Dzień Ofiar Przestępstw został wprowadzony 12 lutego 2003 roku na mocy ustawy Sejmu RP i obchodzony jest w tym samym dniu co w krajach europejskich. Celem Europejskiego Dnia Ofiar jest przeciwdziałanie aktom przemocy oraz agresji, a także poprawa położenia ofiar przestępstw. W Polsce coraz częściej porusza się zagadnienie dotyczące praw ofiar. W 1999 roku została przygotowana przez organizacje pozarządowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości Karta Praw Ofiar. Karta stanowi zestawienie przysługujących praw ofiarom i podkreśla szczególną sytuację pokrzywdzonych osób.

Każdego roku w całej Unii Europejskiej około 1 na 7 osób pada ofiarą przestępstwa. Są wśród nich dzieci, kobiety lub ofiary terrorystów, wszyscy oni potrzebują szczególnego wsparcia i ochrony.
W poszczególnych państwach Unii Europejskiej prawa dotyczące ofiar przestępstw różnią się od siebie i dlatego Komisja Unii Europejskiej wprowadziła szereg zmian dotyczących zapewnienia praw poszkodowanym w przestępstwach. W październiku 2012 roku została przyjęta dyrektywa ustanawiająca minimalne normy w zakresie praw, wsparcia oraz ochrony ofiar. Dyrektywa zapewnia wsparcie oraz ochronę pokrzywdzonych i członków ich rodzin, a także zawiera przepisy gwarantujące szkolenie specjalistów w zakresie udzielania pomocy ofiarom przestępstw.

W każdym z państw, które obchodzą to święto, odbywają się różne akcje społeczne, konferencje, debaty na temat poprawy bezpieczeństwa oraz sytuacji ofiar. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele różnych środowisk: policja, politycy, doradcy z lokalnych organizacji wspierających ofiary, media itp.