Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym 2025

Do najbliższych obchodów Dnia Walki z Reżimem Kolonialnym zostało 271 dni, czyli 8 miesięcy i 26 dni.

W 2025 roku Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym przypada na 21 lutego (piątek).

Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym obchodzony jest 21 lutego i odnosi się do przeciwdziałaniu wszelkim sytuacjom zagrażającym poczuciu bezpieczeństwa, godności oraz szacunku ludności zamieszkującej kolonie.

Kolonie to zależne terytoria znajdujące się pod władzą obcego państwa i pozbawione samodzielnie politycznej oraz ekonomicznej władzy. Niektóre kolonie kierowane były pod szczególnym reżimem. Reżim według słownika języka polskiego oznacza system rządów, w którym władza stosuje wobec społeczeństwa przemoc oraz ucisk polityczny lub stanowi ściśle ustalony oraz unormowany tryb postępowania, który ogranicza swobodę obywateli. W dziejach historii znane są przypadki krwawego reżimu stosowanego przez mocarstwa wobec podległych kolonii, na przykład brutalny reżim prowadzony w Wolnym Państwie Kongo, istniejącym w latach 1885-1908 i będący prywatną własnością króla belgijskiego – Leopolda II. W Wolnym Państwie Kongo według zamierzeń miały być prowadzone działania filantropijne i misjonarskie, ale jak bywa w wielu sytuacjach, handel i zysk stawały się ważniejsze od dobra człowieka. Zyski z gospodarki kolonii były okupywane okrucieństwem wobec tubylców i według danych historycznych, w latach panowania Leopolda II zginęło około 10 milionów ludzi.

Innym przykładem jest reżim kolonialny narzucony Etiopii przez Włochów w 1936 roku. Wojna włosko-abisyńska była największym konfliktem o charakterze kolonialnym. Po zakończeniu walk okupanci zakładali obozy pracy, dokonywali okaleczeń ciał zabitych oraz organizowali publiczne egzekucje. Według rozkazów Mussoliniego miała nastąpić całkowita eksterminacja rebeliantów i całej populacji, a także celem było wprowadzenie polityki terroru.

Mimo że państwa już nie podbijają kolonii, coraz częściej dostrzegany jest współczesny kolonializm przeprowadzany przez wielkie korporacje w postaci tak zwanego „Land Grabbing”, inaczej zawłaszczaniu ziem należących do mieszkańców. Po mimo, że system kolonialny rozpadł się po II wojnie światowej, to można zauważyć, że nadal istnieje obecność gospodarcza byłych mocarstw, zwłaszcza pod względem handlowo-finansowym. Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym staje się symbolem przeciwko niesprawiedliwym działaniom innych państw oraz opartych na wyzysku decyzji wobec terenów kolonii. To także dzień, w którym pamięć o dawnych okrutnych dziejach kolonii staje się przestrogą przed powtórzeniem historii.

Występowanie Dnia Walki z Reżimem Kolonialnym w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek21.02.2023Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym 2023
Środa21.02.2024Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym 2024
Sobota21.02.2026Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym 2026
Niedziela21.02.2027Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym 2027
Poniedziałek21.02.2028Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym 2028
Środa21.02.2029Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym 2029
Czwartek21.02.2030Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym 2030
Piątek21.02.2031Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 21 lutego