Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 2024

Obchody Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej były 59 dni, czyli 1 miesiąc i 30 dni temu.

W 2024 roku obchody Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej przypadły na 20 lutego (wtorek).

Obchody Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej przypadają w dniu 20 lutego. Święto zostało ogłoszone 26 listopada 2007 roku na 62. sesji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Członkowie Zgromadzenia jednogłośnie przyjęli rezolucję wzywającą kraje członkowskie do wspierania inicjatyw oraz realizowania założeń przyjętych na Światowym Szczycie na rzecz Rozwoju Społecznego w Kopenhadze, a także na 24. sesji Zgromadzenia Ogólnego w Genewie, pod nazwą „Światowy Szczyt na rzecz Rozwoju Społecznego i przyszłe lata: osiągnięcie rozwoju społecznego przez wszystkich ludzi na świecie ulegającym globalizacji” (Szczyt Społeczny + 5). Rządy, które wzięły udział w zorganizowanym Szczycie podjęły decyzję walki z ubóstwem, dążeniem do pełnego zatrudnienia oraz integracji społecznej, poprzez realizację najważniejszych celów rozwojowych. Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas prowadzenia prac dotyczących koncepcji Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej potwierdziło istnienie potrzeby prowadzenia działań przez międzynarodowe społeczności do przeciwdziałania oraz zmniejszania ubóstwa, a także dążenie do równouprawnienia płci oraz zapewnienie dostępu do świadczeń socjalnych i sprawiedliwości dla wszystkich ludzi w krajach członkowskich.

Według danych statystycznych Eurostatu w Unii Europejskiej żyje około 120 milionów ludzi zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W Polsce na granicy biedy żyje ponad 27 procent obywateli, zaś najbardziej zagrożonymi terenami ubóstwa są Lubelszczyzna i Podkarpacie. Ubóstwo jest pojęciem względnym, zależnym od kryteriów krajowych. W ogólnym znaczeniu odnosi się do mniej niż 60 procent zarobku rodziny od mediany w danym kraju. Na przykład w Rumunii ubóstwo zaczyna się przy dochodach mniejszych niż w Niemczech. W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje dochodów, które stanowią granicę ubóstwa: minimum socjalne oraz minimum egzystencji.

W wielu krajach sprawiedliwość wciąż jest tylko pojęciem teoretycznym, zaś problemy dotyczące ubóstwa, czy marginalizacji wydają się być niezauważane przez władze rządzące. Dlatego, corocznie obchodzony Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej poprzez organizowane obchody przypomina, że problem ubóstwa oraz wykluczenia społecznego często uniemożliwia prawidłowy rozwój państwa.

Występowanie Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela20.02.2022Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 2022
Poniedziałek20.02.2023Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 2023
Czwartek20.02.2025Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 2025
Piątek20.02.2026Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 2026
Sobota20.02.2027Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 2027
Niedziela20.02.2028Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 2028
Wtorek20.02.2029Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 2029
Środa20.02.2030Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 20 lutego