Dzień Policjanta 2020

Obchody Dnia Policjanta były 90 dni, czyli 2 miesiące i 28 dni temu.

W 2020 roku obchody Dnia Policjanta przypadły na 24 lipca (piątek).

Dzień Policjanta został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 roku, przy nowelizacji ustawy o Policji. Święto jest upamiętnieniem powołania w 1919 roku polskiej Policji Państwowej. Na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego powstała organizacja, która połączyła dotychczasowe formacje policyjne: Milicję Ludową i Policję Komunalną.

Policja polska jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją. Obecnie w służbie mundurowej służy około 100 tys. policjantów oraz 25 tys. pracowników cywilnych. Na czele Policji stoi komendant główny, któremu podlega komendant stołeczny, 16 komendantów wojewódzkich, nadzorujących komendantów miejskich i powiatowych, którzy odpowiedzialni są za pracę policjantów w komisariacie. Współczesna formacja Policji składa się ze służby kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji z zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

Policjanci posiadają szereg praw, które służą do utrzymywania porządku i zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu. Policja ma prawo między innymi do legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób oraz pomieszczeń, dokonywania kontroli osobistej czy stosowania środków przymusu bezpośredniego bądź broni palnej. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji zajmują się rozbijaniem zorganizowanych grup przestępczych, walczą z terrorem kryminalnym i narkobiznesem. CBŚ również zajmuje się wykrywaniem przestępczości ekonomicznej oraz przeciwdziała dokonywaniu przez zorganizowane grupy przestępcze oszustw celno-podatkowych, związanych z obrotem towarami objętymi akcyzą lub wyłudzeniom podatków. Policjanci walczą z praniem brudnych pieniędzy, aferami bankowymi, giełdowymi czy korupcją.

Kto może zostać policjantem? Do pracy w Policji przyjmowane są osoby, które posiadają obywatelstwo polskie o nieposzlakowanej opinii, nigdy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadają co najmniej średnie wykształcenie i korzystają z pełni praw publicznych. Kandydat do służby w Policji powinien posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych oraz zapewnić gwarancję o zachowaniu tajemnic zawodowych.

W lipcu 1995 roku, kiedy nowelizowano ustawę o Policji, ustanowiono także święto mundurowych. Jego celem jest docenienie funkcjonariuszy za ich pracę oraz oddanie hołdu poległym na służbie. Datę wyznaczono na 24 lipca, ale centralne obchody Święta Policji rozłożone są na kilka dni. Główne uroczystości odbywają się w Warszawie, udział w nich bierze m. in. prezydent, ministrowie i przedstawiciele innych służb mundurowych. W całym kraju odprawiane są także nabożeństwa w intencji stróżów prawa, organizowane są zawody sportowe, pikniki rodzinne, defilady i wiele innych aktywności.

W ramach święta najbardziej zasłużeni funkcjonariusze otrzymują awanse oraz odznaczenia, m. in. Krzyż Zasługi za Dzielność, Medal za Długoletnią Służbę, czy Odznakę Zasłużonego Policjanta. Absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z kolei podczas tego wyjątkowego święta składają ślubowanie.

Występowanie Dnia Policjanta w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek24.07.2018Dzień Policjanta 2018
Środa24.07.2019Dzień Policjanta 2019
Sobota24.07.2021Dzień Policjanta 2021
Niedziela24.07.2022Dzień Policjanta 2022
Poniedziałek24.07.2023Dzień Policjanta 2023
Środa24.07.2024Dzień Policjanta 2024
Czwartek24.07.2025Dzień Policjanta 2025
Piątek24.07.2026Dzień Policjanta 2026

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 24 lipca