Dzień Wolnej Kultury 2024

Obchody Dnia Wolnej Kultury były 35 dni, czyli 1 miesiąc i 4 dni temu.

W 2024 roku obchody Dnia Wolnej Kultury przypadły na 18 maja (sobota).

Dzień Wolnej Kultury odbywa się corocznie w trzecią sobotę maja. Ma na celu edukację publiczności na całym świecie na temat korzyści płynących z używania i promowania wolnej kultury, a także zapewnienie międzynarodowego dnia służącego jako platforma do promowania artystów wolnej kultury.

Określenie "wolna kultura” był pierwotnie tytułem książki z 2004 napisanej przez Lawrence Lessiga, uważanego za ojca ruchu wolnej kultury. Ruch wolnej kultury poświęca się tworzeniu i udostępnianiu swojej sztuki, umożliwiając innym swobodne korzystanie, badanie, rozpowszechnianie i ulepszanie pracy innych. Redystrybucja tych ulepszeń jest oczywiście dozwolona i zalecana. Ruch wolnej kultury sprzeciwia się praktykom takim jak rozszerzenie praw autorskich i próbom zniesienia "praw dozwolonego użytku” przez tradycyjne media.

Dzień Wolnej Kultury został zainspirowany Dniem Wolnego Oprogramowania, obchodami wolnego oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym, które coraz częściej zawierało elementy celebrowania wolnej kultury, wykraczające poza kwestie związane z oprogramowaniem. Ma na celu edukację publiczności na całym świecie na temat korzyści płynących z używania i promowania wolnej kultury, a także zapewnienie międzynarodowego dnia służącego jako platforma do promowania artystów wolnej kultury.