Europejski Dzień Morza 2021

Obchody Europejskiego Dnia Morza były 23 dni temu.

W 2021 roku obchody Europejskiego Dnia Morza przypadły na 20 maja (czwartek).

Europejski Dzień Morza ma na celu podniesienie świadomości obywateli Europy na temat mórz i ich znaczenia. W tym dniu odbywa się wiele wydarzeń, w tym coroczna konferencja zainteresowanych stron, współorganizowana przez Komisję Europejską. Europejski Dzień Morza został ustanowiony wspólnie przez Radę Europejską , Parlament Europejski i Komisję Europejską w 2008 r. W ramach unijnej polityki morskiej.