Europejski Dzień Morza 2020

Do najbliższych obchodów Europejskiego Dnia Morza zostało 270 dni, czyli 8 miesięcy i 27 dni.

W 2020 roku Europejski Dzień Morza przypada na 20 maja (środa).

Europejski Dzień Morza ma na celu podniesienie świadomości obywateli Europy na temat mórz i ich znaczenia. W tym dniu odbywa się wiele wydarzeń, w tym coroczna konferencja zainteresowanych stron, współorganizowana przez Komisję Europejską. Europejski Dzień Morza został ustanowiony wspólnie przez Radę Europejską , Parlament Europejski i Komisję Europejską w 2008 r. W ramach unijnej polityki morskiej.