Międzynarodowy Dzień Braterstwa Międzyludzkiego 2025

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Braterstwa Międzyludzkiego zostało 199 dni, czyli 6 miesięcy i 15 dni.

W 2025 roku Międzynarodowy Dzień Braterstwa Międzyludzkiego przypada na 4 lutego (wtorek).

Międzynarodowy Dzień Braterstwa Ludzkiego (International Day of Human Fraternity) to inicjatywa ustanowiona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 21 grudnia 2020 roku. Jej celem jest promowanie tolerancji kulturowej i religijnej. Jako datę wybrano 4 lutego.

Historia Międzynarodowego Dnia Braterstwa Ludzkiego


Międzynarodowy Dzień Braterstwa Ludzkiego pierwszy raz zorganizowano 4 lutego 2021 roku. Data obchodów upamiętnia podpisanie „Dokumentu o braterstwie ludzi na rzecz pokoju na świecie i wspólnego życia” w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) przez papieża Franciszka i szejka Ahmeda el-Tayeba, w dniu 4 lutego 2019 roku. Dokument to efekt swobodnej wymiany ich poglądów i dyskusji o tym, jak ludzie różnych wyznań mogą żyć ze sobą w pokoju, bez konfliktów. Zasady ludzkiej solidarności i wzajemnego zrozumienia zawarte w tym tekście zainspirowały właśnie Międzynarodowy Dzień Braterstwa Ludzkiego.

Organizacja Narodów Zjednoczonych, przy pomocy Egiptu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zachęciła wszystkie swoje państwa członkowskie, by zaangażowały się w obchody tego święta. Od samego początku projekt ten miał duże wsparcie ze strony światowych przywódców i instytucji. Wśród osobistości zaangażowanych w ten projekt, obok papieża Franciszka i szejka Ahmeda el-Tayeba, znalazł się m. in. prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden.Wśród konkretnych propozycji, obok ustanowienia „Nagrody Zayeda za Braterstwo Ludzkie”, znalazła się także budowa Domu Rodziny Abrahamowej na wyspie Saadiyat w Abu Zabi. To świetne podsumowanie przesłania święta, bowiem w skład Domu wejdzie m.in. meczet, synagoga i kościół katolicki.

4 lutego 2021 roku, kiedy po raz pierwszy na świecie obchodzono Międzynarodowy Dzień Ludzkiego Braterstwa, Papież spotkał się wirtualnie z wielkim imamem Al-Azhar, sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych António Guterresem i innymi osobistościami.

Obchody Międzynarodowego Dnia Braterstwa Ludzkiego


Obchody Międzynarodowego Dnia Braterstwa Ludzkiego mają na celu promowanie szeroko rozumianego pokoju i tolerancji. Niestety, ale na całym świecie, także w tych wysoce cywilizowanych krajach, można zaobserwować mowę nienawiści, nietolerancję, dyskryminację, a nawet fizyczne ataki na ludzi, tylko z powodu odmiennej religii, pochodzenia etnicznego, czy orientacji seksualnej. Papież w ramach święta dosadnie i bez kompromisów przedstawia swoje zdanie - albo będziemy braćmi i bez żadnych negocjacji uszanujemy swoje kultury i tradycje, albo to wszystko runie.

Nagrody Zayeda za Braterstwo Ludzkie


Ważnym elementem obchodów święta jest przyznawanie Nagrody Zayeda za Braterstwo Ludzkie (Zayed Award for Human Fraternity) osobom lub podmiotom na całym świecie działającym na rzecz zapewnienia wolności i bezpieczeństwa, łączenia zwaśnionych narodów czy umacniania relacji międzyludzkich. Nagroda jest także wyrazem pamięci dla założyciela Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nieżyjący już szejk Zayed bin Sultan Al Nahyan zyskał szacunek swoimi czynami, opartymi na pokorze, humanitaryzmie i szacunku. Papież Franciszek i wielki imam Al-Tayeb byli pierwszymi laureatami wyróżnienia nazwanego jego imieniem. Laureaci są wybierani przez specjalną, niezależną komisję sędziowską, w skład której wchodzą światowi eksperci i znane osobistości ze służby publicznej z całego świata.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Braterstwa Międzyludzkiego w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota04.02.2023Międzynarodowy Dzień Braterstwa Międzyludzkiego 2023
Niedziela04.02.2024Międzynarodowy Dzień Braterstwa Międzyludzkiego 2024
Środa04.02.2026Międzynarodowy Dzień Braterstwa Międzyludzkiego 2026
Czwartek04.02.2027Międzynarodowy Dzień Braterstwa Międzyludzkiego 2027
Piątek04.02.2028Międzynarodowy Dzień Braterstwa Międzyludzkiego 2028
Niedziela04.02.2029Międzynarodowy Dzień Braterstwa Międzyludzkiego 2029
Poniedziałek04.02.2030Międzynarodowy Dzień Braterstwa Międzyludzkiego 2030
Wtorek04.02.2031Międzynarodowy Dzień Braterstwa Międzyludzkiego 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 4 lutego