Święto Służby Więziennej 2023

Do najbliższych obchodów Święta Służby Więziennej zostało 5 dni.

W 2023 roku Święto Służby Więziennej przypada na 8 lutego (środa).

Święto Służby Więziennej obchodzone jest 8 lutego na mocy zapisu ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku. To święto jest upamiętnieniem ogłoszenia przez Józefa Piłsudskiego 7 lutego 1919 roku „Dekretu o Tymczasowych Przepisach Więziennych”, które zapoczątkowały więziennictwo w niepodległej Polsce. Po raz pierwszy kwestia organizacji więziennictwa została przedstawiona wkrótce po upadku Rzeczpospolitej w Księstwie Warszawskim oraz następnie w Królestwie Kongresowym.

Służba Więzienna należy do umundurowanej i uzbrojonej formacji porządkowej, podległej Ministrowi Sprawiedliwości. Służba Więzienna posiada własną strukturę organizacyjną i realizuje zadania określone w kodeksie karnym wykonawczym oraz zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania. Do zadań Służby Więziennej należy między innymi ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw odbywających kary w zakładach karnych i aresztach śledczych, prowadzenie działań resocjalizacyjnych wobec osób osadzonych, poprzez organizowanie pracy umożliwiającej zdobywanie kwalifikacji zawodowych, edukacji oraz zajęć kulturalno-oświatowych, a także zapewnienie skazanym osobom odpowiednich warunków humanitarnych, opieki zdrowotnej oraz religijnej. Dyrektor Generalny Służby Więziennej powoływany oraz odwoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej podlega 15 Inspektoratów Okręgowych Służby Więziennej, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (w randze Inspektoratu) oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr SW w Popowie. Okręgowe Inspektoraty składają się z zakładów karnych, aresztów śledczych oraz środków doskonalenia kadr. Najstarszym budynkiem zakładu karnego jest ZK w Koronowie, umiejscowiony w dawnym obiekcie przyklasztornym z XIV wieku.

W Dniu Służby Więziennej organizowane są w całej Polsce uroczystości wręczania odznaczeń państwowych, wojewódzkich i resortowych funkcjonariuszom, a także osobom wspierającym działania Służb Więziennych. Centralne obchody Święta Służby Więziennej odbywają się w Warszawie. Wydarzenie poprzedza msza święta w intencji pracowników służby więziennej. W programie są też takie atrakcje jak pikniki rodzinny, zawody sportowe.

Święto ma charakter oficjalny od 2010 roku, na mocy zapisu ustawy o Służbie Więziennej. Wcześniej przez kilka lat strażnicy nieformalnie świętowali 26 kwietnia. To data upamiętniająca wydanie w 1926 roku przepisu o składzie osobowym administracji więziennej i wykonywaniu przez nią obowiązków służbowych. W okresie PRL święto przypadało natomiast 4 października. Tego dnia 1944 roku Kierownik Resortu Bezpieczeństwa Publicznego Okólnikiem nr 1 powołał do życia Straż Więzienną.

Występowanie Święta Służby Więziennej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek08.02.2021Święto Służby Więziennej 2021
Wtorek08.02.2022Święto Służby Więziennej 2022
Czwartek08.02.2024Święto Służby Więziennej 2024
Sobota08.02.2025Święto Służby Więziennej 2025
Niedziela08.02.2026Święto Służby Więziennej 2026
Poniedziałek08.02.2027Święto Służby Więziennej 2027
Wtorek08.02.2028Święto Służby Więziennej 2028
Czwartek08.02.2029Święto Służby Więziennej 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 8 lutego