Międzynarodowy Dzień Światła 2024

Obchody Międzynarodowego Dnia Światła były 10 dni temu.

W 2024 roku obchody Międzynarodowego Dnia Światła przypadły na 16 maja (czwartek).

Po sukcesie Międzynarodowego Roku Światła (2015) stało się jasne, że ogłoszenie Międzynarodowego Dnia Światła zapewni trwałą kontynuację Międzynarodowego Roku Światła w podnoszeniu rangi nauki i technologii, stymulowaniu edukacji i poprawie jakość życia na całym świecie. Dlatego podjęto działania aby ustanowić to nowe święto. Rezolucja przyjmująca ustanowienie święta przez UNESCO została podjęta w listopadzie 2017 roku.

Międzynarodowy Dzień Światła odbywa się 16 maja każdego roku, w rocznicę pierwszej udanej operacji laserem w 1960 roku przez fizyka i inżyniera Theodore Maimana. Laser jest doskonałym przykładem tego, jak odkrycie naukowe może przynieść rewolucyjne korzyści społeczeństwu w dziedzinie komunikacji, opieki zdrowotnej i wielu innych dziedzin.
Główne cele Międzynarodowego Dnia Światła to:
- poprawa publicznego zrozumienia tego, w jaki sposób technologie oparte na świetle i światło-pochodne dotykają codziennego życia wszystkich osób i mają kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju globalnego społeczeństwa.
- budowanie światowych możliwości edukacyjne poprzez działania ukierunkowane na naukę dla młodych ludzi, zajmujące się kwestiami równowagi płci i koncentrujące się szczególnie na krajach rozwijających się i gospodarkach wschodzących.
- podkreślenie związku między światłem a sztuką i kulturą, wzmacniając rolę technologii optycznej w ochronie dziedzictwa kulturowego.
- wzmocnienie współpracy międzynarodowej poprzez działanie jako centralny zasób informacji dla działań koordynowanych przez towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe, agencje rządowe, instytucje edukacyjne, przemysł i innych partnerów.
- podkreślenie znaczenia badań podstawowych w podstawowej nauce o świetle, potrzeby inwestowania w technologię opartą na świetle w celu opracowania nowych zastosowań oraz globalnej konieczności promowania kariery naukowej i inżynieryjnej w tych dziedzinach.
- promowanie znaczenie technologii oświetleniowej i potrzebę dostępu do infrastruktury świetlnej i energetycznej w zrównoważonym rozwoju oraz do poprawy jakości życia w krajach rozwijających się.
- podniesienie świadomości, że technologie i projektowanie mogą odgrywać ważną rolę w osiągnięciu większej efektywności energetycznej, w szczególności poprzez ograniczenie strat energii i zmniejszenie zanieczyszczenia światłem, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania ciemnego nieba.