Międzynarodowy Dzień Światła 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Światła zostało 237 dni, czyli 7 miesięcy i 24 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Światła przypada na 16 maja (czwartek).

Po sukcesie Międzynarodowego Roku Światła (2015) stało się jasne, że ogłoszenie Międzynarodowego Dnia Światła zapewni trwałą kontynuację Międzynarodowego Roku Światła w podnoszeniu rangi nauki i technologii, stymulowaniu edukacji i poprawie jakość życia na całym świecie. Dlatego podjęto działania aby ustanowić to nowe święto. Rezolucja przyjmująca ustanowienie święta przez UNESCO została podjęta w listopadzie 2017 roku.

Międzynarodowy Dzień Światła odbywa się 16 maja każdego roku, w rocznicę pierwszej udanej operacji laserem w 1960 roku przez fizyka i inżyniera Theodore Maimana. Laser jest doskonałym przykładem tego, jak odkrycie naukowe może przynieść rewolucyjne korzyści społeczeństwu w dziedzinie komunikacji, opieki zdrowotnej i wielu innych dziedzin.
Główne cele Międzynarodowego Dnia Światła to:
- poprawa publicznego zrozumienia tego, w jaki sposób technologie oparte na świetle i światło-pochodne dotykają codziennego życia wszystkich osób i mają kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju globalnego społeczeństwa.
- budowanie światowych możliwości edukacyjne poprzez działania ukierunkowane na naukę dla młodych ludzi, zajmujące się kwestiami równowagi płci i koncentrujące się szczególnie na krajach rozwijających się i gospodarkach wschodzących.
- podkreślenie związku między światłem a sztuką i kulturą, wzmacniając rolę technologii optycznej w ochronie dziedzictwa kulturowego.
- wzmocnienie współpracy międzynarodowej poprzez działanie jako centralny zasób informacji dla działań koordynowanych przez towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe, agencje rządowe, instytucje edukacyjne, przemysł i innych partnerów.
- podkreślenie znaczenia badań podstawowych w podstawowej nauce o świetle, potrzeby inwestowania w technologię opartą na świetle w celu opracowania nowych zastosowań oraz globalnej konieczności promowania kariery naukowej i inżynieryjnej w tych dziedzinach.
- promowanie znaczenie technologii oświetleniowej i potrzebę dostępu do infrastruktury świetlnej i energetycznej w zrównoważonym rozwoju oraz do poprawy jakości życia w krajach rozwijających się.
- podniesienie świadomości, że technologie i projektowanie mogą odgrywać ważną rolę w osiągnięciu większej efektywności energetycznej, w szczególności poprzez ograniczenie strat energii i zmniejszenie zanieczyszczenia światłem, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania ciemnego nieba.