Międzynarodowy Dzień Pokojowego Współistnienia 2022

Obchody Międzynarodowego Dnia Pokojowego Współistnienia były 49 dni, czyli 1 miesiąc i 18 dni temu.

W 2022 roku obchody Międzynarodowego Dnia Pokojowego Współistnienia przypadły na 16 maja (poniedziałek).

Wspólne życie w pokoju polega na akceptowaniu różnic i umiejętności słuchania, rozpoznawania, szacunku i doceniania innych, a także życia w sposób pokojowy i zjednoczony.

Zgromadzenie Ogólne ONZ w swojej rezolucji 72/130 ogłosiło 16 maja Międzynarodowym Dniem Pokojowego Współistnienia, jako sposobem na regularne mobilizowanie wysiłków społeczności międzynarodowej w celu promowania pokoju, tolerancji, integracji, zrozumienia i solidarności. Dzień ma na celu podtrzymanie pragnienia wspólnego życia i działania, zjednoczonych w różnicach i różnorodności, aby zbudować zrównoważony świat pokoju, solidarności i harmonii.

Dzień ten zachęca kraje do dalszego promowania pojednania, aby pomóc w zapewnieniu pokoju i zrównoważonego rozwoju, w tym poprzez współpracę ze społecznościami, przywódcami wiary i innymi właściwymi podmiotami, poprzez środki pojednawcze i akty służby oraz poprzez zachęcanie do przebaczenia i współczucia wśród jednostek.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Pokojowego Współistnienia w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota16.05.2020Międzynarodowy Dzień Pokojowego Współistnienia 2020
Niedziela16.05.2021Międzynarodowy Dzień Pokojowego Współistnienia 2021
Wtorek16.05.2023Międzynarodowy Dzień Pokojowego Współistnienia 2023
Czwartek16.05.2024Międzynarodowy Dzień Pokojowego Współistnienia 2024
Piątek16.05.2025Międzynarodowy Dzień Pokojowego Współistnienia 2025
Sobota16.05.2026Międzynarodowy Dzień Pokojowego Współistnienia 2026
Niedziela16.05.2027Międzynarodowy Dzień Pokojowego Współistnienia 2027
Wtorek16.05.2028Międzynarodowy Dzień Pokojowego Współistnienia 2028

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 16 maja