Święto Straży Granicznej 2022

Obchody Święta Straży Granicznej były 50 dni, czyli 1 miesiąc i 19 dni temu.

W 2022 roku obchody Święta Straży Granicznej przypadły na 16 maja (poniedziałek).

Święto corocznie obchodzone jest 16 maja. Data upamiętnia dzień podjęcia służby przez Straż Graniczną w 1991 roku. Ze względu na przyznane uprawnienia Straż Graniczna ma charakter formacji policyjnej. Jej historia sięga czasów powojennych. Po I wojnie światowej Straż Graniczna obchodziła swoje święto w dniu Narodowego Święta Niepodległości (11 listopada).

Obowiązki Straży Granicznej określa ustawa z dnia z 12 października 1990 roku. Podstawowym i najważniejszym zadaniem jest ochrona nienaruszalności granicy państwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zwalczanie przestępczości o charakterze transgranicznym. Po przyłączeniu się Polski do Unii Europejskiej oraz Strefy Schengen, Straż Graniczna uzyskała nowe uprawnienia i charakter służby graniczno-migracyjnej. Do nowych zadań formacji należało między innymi zabezpieczenie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwo granic wewnętrznych UE. W przypadku zniesienia kontroli granicznych została wzmocniona służba patrolowa i kontrole legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

Obecnie w strukturze Straży Granicznej znajduje się 9 oddziałów (Morski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Śląski, Nadodrzański, Nadwiślański, Karpacki), 3 ośrodki szkolenia (w Kętrzynie, Koszalinie i Lubaniu). W Straży Granicznej służy około 15 tys. funkcjonariuszy, w tym około 3400 pracowników cywilnych. Straż Graniczna dba o bezpieczeństwo granicy lądowej, której długość wynosi ponad 3,5 tysiąca km, zaś odprawy graniczne przeprowadzane są na 70 przejściach granicznych: drogowych, kolejowych, morskich czy lotniczych. Każdego dnia na przejściach granicznych Straż odprawia średnio 130 000 osób

W ramach obchodów święta odbywają się uroczyste msze, apele, pokazy musztry paradnej czy tresury psów służbowych. Zasłużeni funkcjonariusze Straży Granicznej 16 maja otrzymują natomiast odznaczenia i awanse.

Występowanie Święta Straży Granicznej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota16.05.2020Święto Straży Granicznej 2020
Niedziela16.05.2021Święto Straży Granicznej 2021
Wtorek16.05.2023Święto Straży Granicznej 2023
Czwartek16.05.2024Święto Straży Granicznej 2024
Piątek16.05.2025Święto Straży Granicznej 2025
Sobota16.05.2026Święto Straży Granicznej 2026
Niedziela16.05.2027Święto Straży Granicznej 2027
Wtorek16.05.2028Święto Straży Granicznej 2028

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 16 maja