Święto Straży Granicznej 2024

Obchody Święta Straży Granicznej były 5 dni temu.

W 2024 roku obchody Święta Straży Granicznej przypadły na 16 maja (czwartek).

Święto corocznie obchodzone jest 16 maja. Data upamiętnia dzień podjęcia służby przez Straż Graniczną w 1991 roku. Ze względu na przyznane uprawnienia Straż Graniczna ma charakter formacji policyjnej. Jej historia sięga czasów powojennych. Po I wojnie światowej Straż Graniczna obchodziła swoje święto w dniu Narodowego Święta Niepodległości (11 listopada).

Obowiązki Straży Granicznej określa ustawa z dnia z 12 października 1990 roku. Podstawowym i najważniejszym zadaniem jest ochrona nienaruszalności granicy państwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zwalczanie przestępczości o charakterze transgranicznym. Po przyłączeniu się Polski do Unii Europejskiej oraz Strefy Schengen, Straż Graniczna uzyskała nowe uprawnienia i charakter służby graniczno-migracyjnej. Do nowych zadań formacji należało między innymi zabezpieczenie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwo granic wewnętrznych UE. W przypadku zniesienia kontroli granicznych została wzmocniona służba patrolowa i kontrole legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

Obecnie w strukturze Straży Granicznej znajduje się 9 oddziałów (Morski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Śląski, Nadodrzański, Nadwiślański, Karpacki), 3 ośrodki szkolenia (w Kętrzynie, Koszalinie i Lubaniu). W Straży Granicznej służy około 15 tys. funkcjonariuszy, w tym około 3400 pracowników cywilnych. Straż Graniczna dba o bezpieczeństwo granicy lądowej, której długość wynosi ponad 3,5 tysiąca km, zaś odprawy graniczne przeprowadzane są na 70 przejściach granicznych: drogowych, kolejowych, morskich czy lotniczych. Każdego dnia na przejściach granicznych Straż odprawia średnio 130 000 osób

W ramach obchodów święta odbywają się uroczyste msze, apele, pokazy musztry paradnej czy tresury psów służbowych. Zasłużeni funkcjonariusze Straży Granicznej 16 maja otrzymują natomiast odznaczenia i awanse.