Narodowy Dzień Życia 2025

Do najbliższych obchodów Narodowego Dnia Życia zostały 243 dni, czyli 8 miesięcy .

W 2025 roku Narodowy Dzień Życia przypada na 24 marca (poniedziałek).

Narodowy Dzień Życia został powołany przez Sejm Rzeczypospolitej Polski w uchwale z 27 sierpnia 2004 roku. Według dokumentu święto staje się: „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”.

W Polsce w 2009 roku powstała Fundacja Narodowego Dnia Życia, która organizuje kampanie związane z Narodowym Dniem Życia. Głównym celem działalności organizacji jest promowanie wartości rodziny we wszystkich jej płaszczyznach. Fundacja poprzez swoje projekty dąży do upowszechniania wiedzy na temat budowania relacji rodzinnych i wprowadzania rozwiązań prawnych, które umacniają rolę rodziny w społeczeństwie. Każdego roku kampania społeczna związana z Narodowym Dniem Życia odbywała się pod innym hasłem, m. in.:

- „Niepodległa, rodzinna”
- „Rodzina – Wspólnota – Polska”
- „Rodzina obywatelska. Rodzina, wspólnota, samorząd”
- „Rodzina receptą na kryzys”
- „Pamiętaj dajesz przykład”
- „Dziadki - Dziatkom”
- „Stawiam na rodzinę”
- „Jestem mamą. To moja kariera”
- „Razem na zawsze”.

W ramach święta przyznawane są Tulipany Narodowego Dnia Życia – wyróżnienia dla osób, inicjatyw i instytucji zaangażowanych w działalność promującą rodzinę i wartości prorodzinne.

Fundacja organizuje także „Marsze dla Życia i Rodziny”, które od 2006 roku odbywają się w Warszawie. Celem marszów jest podkreślenie wartości rodzinnych oraz zwrócenie uwagi opinii publicznej i władz na sytuację rodzin, zwłaszcza dotykających ją problemów.