Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową 2025

Do najbliższych obchodów Tygodnia Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową zostało 295 dni, czyli 9 miesięcy i 22 dni.

W 2025 roku obchody Tygodnia Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową przypadają na okres od 21 marca (piątek) do 27 marca (czwartek).

Corocznie Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową obchodzony jest 21-27 marca. Święto zostało ustanowione w 1979 roku rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych, jako jeden z elementów programu obchodów pierwszej Dekady Walki z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową ustanowionej w 1973 roku. Od tej pory różne organizacje podejmowały działania na rzecz promowania tolerancyjnych postaw oraz dążyły do zwalczania wszelkich przejawów rasizmu, dyskryminacji rasowej oraz ksenofobii.

Codziennie miliony osób pada ofiarą aktów rasizmu oraz dyskryminacji na tle etnicznym. Rasizm nazywany jest przestępstwem z nienawiści, które stanowi zabroniony w polskim prawie czyn motywowany uprzedzeniami. Często to inny kolor skóry lub język staje się przyczyną przestępstwa. Według polskiego Kodeksu karnego wszelkie akty nienawiści rasowej regulowane są odrębnymi przepisami prawnymi, które przewidują surowe kary za popełnione przestępstwa na tle rasowym. Również Organizacja Narodów Zjednoczonych zajmuje się kwestią zwalczania rasizmu jak problemu, który wciąż jest powszechny. Walka z rasizmem została wymieniona we wszystkich dokumentach prawa międzynarodowego, gwarantujących prawa człowieka. Na państwa członkowskie został nałożony obowiązek zwalczania wszelkich aktów dyskryminacji oraz ksenofobii. W tym celu kraje muszą podjąć odpowiednie kroki, które będą świadczyły o walce z przejawami nienawiści.

Organizacja Narodów Zjednoczonych od 1966 roku zajmuje się zwalczaniem wszelkich aktów dyskryminacji oraz ksenofobii. W 1996 roku został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, w celu upamiętnienia tragicznych wydarzeń w Sharpeville w RPA, kiedy to policja zastrzeliła 69 nieuzbrojonych osób, uczestniczących w pokojowej demonstracji. W kolejnych latach ONZ inicjowało wiele wydarzeń związanych z propagowaniem tolerancyjnych postaw i walki z dyskryminacją rasową. To w 1979 roku Zgromadzenie Ogólne przyjęło program działań na drugą połowę Dekady Działań Zwalczających Rasizm i Dyskryminacji Rasowej. W tym czasie ustalono, że 21 marca będzie pierwszym dniem tygodnia solidarności z ludami zmagającymi się z rasizmem i dyskryminacją rasową. Po upadku apartheidu w RPA społeczność międzynarodowa podjęła walkę z rasizmem, kierując się Międzynarodową Konwencją w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej. We wrześniu 2011 roku w 10 rocznicę uchwalenia Programu Działania i Deklaracji z Durbanu na forum Zgromadzenia Ogólnego zostało zorganizowane spotkanie wysokiego szczebla, w którym uczestniczyli światowi przywódcy. W wyniku spotkania przyjęto deklarację polityczną, potwierdzającą podejmowane kroki w walce z rasizmem.

Występowanie Tygodnia Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek - Poniedziałek21.03.2023 - 27.03.2023Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową 2023
Czwartek - Środa21.03.2024 - 27.03.2024Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową 2024
Sobota - Piątek21.03.2026 - 27.03.2026Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową 2026
Niedziela - Sobota21.03.2027 - 27.03.2027Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową 2027
Wtorek - Poniedziałek21.03.2028 - 27.03.2028Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową 2028
Środa - Wtorek21.03.2029 - 27.03.2029Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową 2029
Czwartek - Środa21.03.2030 - 27.03.2030Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową 2030
Piątek - Czwartek21.03.2031 - 27.03.2031Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 21 marca