Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami zostały 192 dni, czyli 6 miesięcy i 9 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami przypada na 3 grudnia (wtorek).

Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami (Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych, która miała miejsce w latach 1983-1992. Celem Dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych, u których występują pewne ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu. W tym Dniu międzynarodowe organizacje dążą do zintegrowania osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa oraz ukazują zalety z włączenia tej grupy społecznej w życie polityczne, gospodarcze i polityczne. Coroczne obchody Święta odbywają się pod innym hasłem. Dotychczas były to m. in.:

- Sztuka, kultura i niezależne życie
- Urzeczywistnianie technologii informacyjnych dla wszystkich
- Samodzielne życie i zrównoważone środki do życia
- Nic o nas bez nas
- Prawa osób niepełnosprawnych: działanie w rozwoju
- E-dostępność
- Godna praca dla osób niepełnosprawnych
- Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych: godność i sprawiedliwość dla nas wszystkich
- Znoszenie barier w celu stworzenia integracyjnego i dostępnego społeczeństwa dla wszystkich
- Przełamuj bariery, otwórz drzwi: dla społeczeństwa integracyjnego i rozwoju dla wszystkich
- Zrównoważony rozwój: obietnica technologii
- Transformacja w kierunku zrównoważonego i odpornego społeczeństwa dla wszystkich.

W trakcie 61 sesji zainicjowanej przez Zgromadzenie Ogólne 13 grudnia 2006 roku, została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. Według dokumentu, osoby niepełnosprawne mają zagwarantowane prawa do wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi) dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji, ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań liczba osób niepełnosprawnych wynosiła około 4,7 mln. Osoby niepełnosprawne stanowią 12,2% ogólnej liczby ludności. Prawa osób niepełnosprawnych są zagwarantowane w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Konstytucja jako najważniejszy dokument państwowy zapewnia prawo do niedyskryminacji, czyli żadna osoba niepełnosprawna nie może być dyskryminowana w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Władze publiczne mają obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, a także udzielenia pomocy osobom w codziennych sytuacjach, przysposobieniu pracy oraz komunikacji społecznej.

Sejm uchwalił 1 sierpnia 1997 roku Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych, która definiuje prawa osób niepełnosprawnych do normalnego życia oraz zawiera katalog dziesięciu prac określających najważniejsze obszary, w których wymagane jest rozwiązanie problemów osób niepełnosprawnych.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota03.12.2022Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 2022
Niedziela03.12.2023Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 2023
Środa03.12.2025Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 2025
Czwartek03.12.2026Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 2026
Piątek03.12.2027Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 2027
Niedziela03.12.2028Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 2028
Poniedziałek03.12.2029Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 2029
Wtorek03.12.2030Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 3 grudnia