Światowy Dzień Meteorologii 2025

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Meteorologii zostały 242 dni, czyli 7 miesięcy i 30 dni.

W 2025 roku Światowy Dzień Meteorologii przypada na 23 marca (niedziela).

Obchody Światowego Dnia Meteorologii upamiętniają wejście w życie konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Głównym celem organizacji jest zagwarantowanie każdemu państwu dostępu do prognozy pogody, a także przekazywanych informacji dostosowanych do zapotrzebowania danego kraju.

W Światowym Dniu Meteorologii, krajowe organizacje meteorologiczne próbują zwrócić uwagę społeczeństwa na przyczyny 90% klęsk żywiołowych, spowodowanych pogodą, klimatem oraz wodą. Obchody święta związane są z podkreśleniem znaczenia służb meteorologicznych i hydrologicznych w walce z katastrofami naturalnymi. Międzynarodowa działalność WMO skupia się na wcześniejszym ostrzeganiu ludności przed wystąpieniem zagrożeń ze strony pogody oraz transgranicznych zagrożeń środowiska na dużym obszarze. Narodowe służby meteorologiczne i hydrologiczne zapewniają swobodny dostęp do ważnych informacji, które są niezbędne w opracowywaniu przez rządy strategii łagodzenia skutków klęsk żywiołowych. W 2011 roku na XVI Kongresie WMO ustalono cztery wstępne priorytety Globalnych Ram dla Służb Klimatycznych (GFCS) do który należą: zmniejszanie ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych, woda, zdrowie oraz bezpieczeństwo żywności. Pierwszy z celów wciąż jest najważniejszych w działaniach WMO, zwłaszcza, że klęski żywiołowe nadal wyrządzają ogromne szkody środowiskowe i społeczne. Rozwój przemysłowy i gospodarczy przyczynił się do zwiększonej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat procesu urbanizacji terenów narażonych na zalania, takich jak wybrzeża, niziny, czy tereny zalewowe.

Każdej edycji wydarzenia towarzyszy stosowne hasło. Dotychczas były to m.in:

- Ocean, nasz klimat i pogoda (2021)
- Klimat i woda
- Słońce, ziemia i pogoda
- Klimat dla Ciebie
- Wiedza o klimacie dla działań na rzecz klimatu
- Pogoda, klimat i woda motorem naszej przyszłości
- Era informacji: klimat, pogoda i woda
- Obserwacje pogody dla ochrony życia i mienia
- Pogoda i klimat: mobilizujmy młodzież
- Gotowi na pogodę, mądrzy dla klimatu

Przykładowo w ramach zagadnienia „Pogoda i klimat: mobilizujmy młodzież” sekretarz generalny WMO, w wygłoszonym orędziu zachęcał młode osoby do aktywnego uczestniczenia w działaniach dotyczących spowolnienia zmian klimatycznych. Młodzież, która zwiąże się w przyszłości z zawodem meteorologa, hydrologa lub klimatologa będzie miała realny wpływ na społeczeństwo, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i dobrobytu danego państwa.

Występowanie Światowego Dnia Meteorologii w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek23.03.2023Światowy Dzień Meteorologii 2023
Sobota23.03.2024Światowy Dzień Meteorologii 2024
Poniedziałek23.03.2026Światowy Dzień Meteorologii 2026
Wtorek23.03.2027Światowy Dzień Meteorologii 2027
Czwartek23.03.2028Światowy Dzień Meteorologii 2028
Piątek23.03.2029Światowy Dzień Meteorologii 2029
Sobota23.03.2030Światowy Dzień Meteorologii 2030
Niedziela23.03.2031Światowy Dzień Meteorologii 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 23 marca