Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2021

Obchody Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu były 38 dni, czyli 1 miesiąc i 7 dni temu.

W 2021 roku obchody Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu przypadły na 24 stycznia (niedziela).

Światowy Dzień Środków Masowego przekazu został ustanowiony przez papieża Pawła VI w 1967 roku. W tym dniu, Kościół Katolicki corocznie wspomina św. Franciszka Salezego – patrona dziennikarzy. Papież Pius XI w 1923 roku ustanowił św. Franciszka opiekunem oraz orędownikiem twórców społecznego i masowego przekazu. Sam św. Franciszek, w trakcie wypełniania misji apostolskiej wykorzystywał prasę oraz drukował i rozpowszechniał ulotki zawierające zasadnicze prawdy wiary katolickiej. Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu został zaproponowany przez Sobór Watykański II, który w Dekrecie o środkach społecznego przekazu Inter mirifica z 4 grudnia 1963 roku oświadczył, że dzięki ustalonemu dniu, nowe formy apostolstwa mogą uzyskać pomoc i wsparcie do głoszenia wiary katolickiej.

Pierwsze obchody Dnia Środków Społecznego Przekazu miały miejsce 7 maja 1967 roku na polecenie papieża Pawła VI. Od tego czasu zarówno papież Jan Paweł II jak i papież Benedykt XVI podkreślali rolę mediów w propagowaniu godności i wartości człowieka, rodziny oraz małżeństwa. Czym są środki masowego przekazu? To wszelkie sposoby komunikowania się o szerokim zasięgu, jak na przykład telewizja, prasa, radio lub Internet, a także w znaczeniu szerokim książka, plakat, kino. Środki masowego przekazu spełniają wiele funkcji, od przekazywania informacji, wyjaśniania zaistniałych sytuacji do źródła rozrywki i mobilizacji, zwłaszcza w trakcie kampanii publicznych obejmujących sfery polityczny, religijne, bądź ekonomiczne. Niekiedy środki masowego przekazu nazywane są „czwartą władzą” niezwykle silnie oddziałującą na społeczeństwo. Dzięki łatwemu dostępności przekazu informacji kształtowane są opinie społeczne, które wpływają na podejmowane decyzji przez obywateli. Środki masowego przekazu związane są z kulturą masową, upowszechniającą elementy kultury dla większej ilości odbiorców. Masowy przekaz informacji nieodłącznie związany jest z pracą dziennikarzy i niektórych z nich obwiązuje Kodeks Etyki Dziennikarskiej SDP, określający wartości oraz wytyczne, które powinny obowiązywać w rzetelnym przekazie wiadomości.

Występowanie Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek24.01.2019Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2019
Piątek24.01.2020Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2020
Poniedziałek24.01.2022Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2022
Wtorek24.01.2023Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2023
Środa24.01.2024Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2024
Piątek24.01.2025Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2025
Sobota24.01.2026Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2026
Niedziela24.01.2027Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2027

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 24 stycznia