Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2025

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu zostały 314 dni, czyli 10 miesięcy i 10 dni.

W 2025 roku Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu przypada na 1 czerwca (niedziela).

Światowy Dzień Środków Masowego przekazu został ustanowiony przez papieża Pawła VI w 1967 roku. W tym dniu, Kościół Katolicki corocznie wspomina św. Franciszka Salezego – patrona dziennikarzy. Papież Pius XI w 1923 roku ustanowił św. Franciszka opiekunem oraz orędownikiem twórców społecznego i masowego przekazu. Sam św. Franciszek, w trakcie wypełniania misji apostolskiej wykorzystywał prasę oraz drukował i rozpowszechniał ulotki zawierające zasadnicze prawdy wiary katolickiej. Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu został zaproponowany przez Sobór Watykański II, który w Dekrecie o środkach społecznego przekazu Inter mirifica z 4 grudnia 1963 roku oświadczył, że dzięki ustalonemu dniu, nowe formy apostolstwa mogą uzyskać pomoc i wsparcie do głoszenia wiary katolickiej.

Pierwsze obchody Dnia Środków Społecznego Przekazu miały miejsce 7 maja 1967 roku na polecenie papieża Pawła VI. Od tego czasu zarówno papież Jan Paweł II jak i papież Benedykt XVI podkreślali rolę mediów w propagowaniu godności i wartości człowieka, rodziny oraz małżeństwa. Czym są środki masowego przekazu? To wszelkie sposoby komunikowania się o szerokim zasięgu, jak na przykład telewizja, prasa, radio lub Internet, a także w znaczeniu szerokim książka, plakat, kino. Środki masowego przekazu spełniają wiele funkcji, od przekazywania informacji, wyjaśniania zaistniałych sytuacji do źródła rozrywki i mobilizacji, zwłaszcza w trakcie kampanii publicznych obejmujących sfery polityczny, religijne, bądź ekonomiczne. Niekiedy środki masowego przekazu nazywane są „czwartą władzą” niezwykle silnie oddziałującą na społeczeństwo. Dzięki łatwemu dostępności przekazu informacji kształtowane są opinie społeczne, które wpływają na podejmowane decyzji przez obywateli. Środki masowego przekazu związane są z kulturą masową, upowszechniającą elementy kultury dla większej ilości odbiorców. Masowy przekaz informacji nieodłącznie związany jest z pracą dziennikarzy i niektórych z nich obwiązuje Kodeks Etyki Dziennikarskiej SDP, określający wartości oraz wytyczne, które powinny obowiązywać w rzetelnym przekazie wiadomości.

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą Pięćdziesiątnicę, Kościół celebruje osiągnięcia środków przekazu i koncentruje się na tym, jak najlepiej je wykorzystać do promowania wartości ewangelicznych.

Występowanie Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela21.05.2023Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2023
Niedziela12.05.2024Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2024
Niedziela17.05.2026Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2026
Niedziela09.05.2027Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2027
Niedziela28.05.2028Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2028
Niedziela13.05.2029Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2029
Niedziela02.06.2030Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2030
Niedziela25.05.2031Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 1 czerwca