Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa 2024

Obchody Święte Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa były 17 dni temu.

W 2024 roku obchody Święte Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa przypadły na 5 czerwca (środa).

Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa (do 2011 r. Święto Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej im. płk. prof. Kazimierza Drewnowskiego) zostało ustanowione Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 21 marca 2019 roku. Początkiem Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa był 3 samodzielny pułk łączności sformowany w Lublinie na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP Nr 8 z dnia 20.08.1944 roku. Płk. prof. Kazimierz Drewnowski 1 września 1939 roku objął stanowisko rektora Politechniki Warszawskiej. W czasie wojny organizował tajne nauczanie, jednak w 1942 roku został aresztowany i umieszczony na Pawiaku. Następnie płk. prof. Kazimierz Drewnowski został osadzony w obozach koncentracyjnych w Dachau i w Majdanku. Decyzją Ministra Obrony Narodowej dnia 18 stycznia 1999 imię płk prof. inż. Kazimierza Drewnowskiego otrzymał Centralny Węzeł Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

Po uformowaniu 3 samodzielnego pułku łączności w Lublinie, z jego wydzielonych sił i środków sformowano Węzeł Łączności Sztabu Generalnego. W kwietniu 1945 roku został utworzony Centralny Węzeł Łączności Ministerstwa Wojennego. W sierpniu 1945 roku uruchomiono Węzeł Łączności Sztabu Głównego Wojska Polskiego przy Alejach Ujazdowskich 5, zaś następnie we wrześniu powołano nowy etat Węzła Łączności Sztabu Głównego Wojska Polskiego i Ministerstwa Obrony Narodowej w strukturze samodzielnego batalionu łączności w dodatkowych punktach miasta. Od 1945 roku nastąpił szybki rozwój organizacyjny i techniczny Węzła Łączności. W 1963 roku Węzeł Łączności MON został rozformowany, a na jego bazie utworzono dwa węzły łączności i dwa bataliony łączności. Od 1999 roku na podstawie zarządzenia Szefa Sztab Gen. WP z dnia 05.06.1988 roku, rozpoczął swoje funkcjonowanie w nowej strukturze organizacyjnej Centralny Węzeł Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej. W wyniku przeformowania CWŁ MON, z dniem 1 stycznia 2012 roku działalność rozpoczęło Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeformowania Inspektoratu Systemów Informacyjnych w Inspektorat Informatyki przeformowanego Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych, rozformowano 4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych oraz Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Warszawie. Na tej bazie powstało Regionalne Centrum Informatyki Warszawa.

Głównym zadaniem Centrum jest zapewnienie łączności resortowi obrony narodowej dla potrzeb kierowania, dowodzenia i współdziałania Siłami Zbrojnymi RP. Centrum zapewnia wspólne funkcjonowanie stacjonarnego systemu łączności Sił Zbrojnych RP ze stacjonarnym systemem łączności państw NATO, a także dba o organizację systemu łączności z jednostkami poza granicami kraju. Centrum odpowiedzialne jest za stacjonarny system łączności jawnej i niejawnej, system łączności radiowej, trankingowej i satelitarnej, sieci teleinformatycznej, wymianę kurierską do NATO oraz wojskową pocztę polową.

Występowanie Święte Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela05.06.2022Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa 2022
Poniedziałek05.06.2023Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa 2023
Czwartek05.06.2025Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa 2025
Piątek05.06.2026Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa 2026
Sobota05.06.2027Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa 2027
Poniedziałek05.06.2028Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa 2028
Wtorek05.06.2029Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa 2029
Środa05.06.2030Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 5 czerwca