Święto św. Bartłomieja, Apostoła 2024

Do najbliższych obchodów Święta św. Bartłomieja, Apostoła zostało 67 dni, czyli 2 miesiące i 6 dni.

W 2024 roku Święto św. Bartłomieja, Apostoła przypada na 24 sierpnia (sobota).

Św. Bartłomiej Apostoł


Ewangelie odnotowują dwa imiona poświęcone uczniowi Jezusa: Bartłomiej i Natanael. Św. Mateusz, św. Łukasz i św. Marek używają pierwszego, natomiast św. Jan posługuje się drugim imieniem. Najprawdopodobniej to ta sama osoba. Według św. Jana pochodził z Kany Galilejskiej, a ewangelista był naocznym świadkiem jego spotkania z Jezusem. Do Zbawiciela Bartłomiej został przyprowadzony przez Filipa, innego z apostołów. Początkowo nie był przychylnie nastawiony do mieszkańców Nazaretu, ale słowa Jezusa sprawiły, że przystąpił do grona jego wyznawców. Bartłomiej brał udział w cudownym połowie ryb na jeziorze Genezaret po zmartwychwstaniu Chrystusa. Popularna jest też teza, że to właśnie na weselu Bartłomieja w Ka¬nie Galilejskiej Jezus dokonał swojego pierwszego cudu i przemienił wodę w wino.

Niewiele więcej wiemy o działalności św. Bartłomieja, najbardziej prawdopodobne źródło jego dalszych losów pochodzi z apokryfów. Miał on głosić Słowo Boże w Armenii, a także w Indiach, Arabii oraz w Etiopii. Zasłynął licznymi cudami, polegającymi przede wszystkim na uzdrawianiu chorych. W Armenii uleczył córkę króla Polimpiusza oraz nakłonił rodzinę królewską i poddanych do przyjęcia chrztu świętego. Spowodowało to wściekłość Astiagesa, brata Polimpiusza i zarządcy części Armenii. Podstępnie zwabił go do pałacu i zażądał wyrzeknięcia się wiary chrześcijańskiej. Bartłomiej odmówił, co oznaczało męczeńską śmierć. Rozpięto go na krzyżu głową w dół, następnie żywcem obdarto ze skóry i zamordowano. Z tego względu uznawany jest za patrona rzeźników, garbarzy i introligatorów. Wzywa się go również w chorobach nerwowych i skórnych.

Relikwie apostoła, z racji jego męczeństwa, podlegały ścisłej ochronie, stąd kilka razy zmieniały miejsce pobytu. Dziś znajdują się m. in. w Benewencie, a także w Rzymie oraz Piekarach Śląskich.

Obchody święta św. Bartłomieja Apostoła


Kościół katolicki wspomina św. Bartłomieja 24 sierpnia, Grecy obchodzą jego uroczystość 11 czerwca, Ormianie 8 grudnia i 25 lutego, Etiopczycy 18 lipca i 20 listopada.

Kult św. Bartłomieja narodził się w V wieku, wkrótce zaczęły powstawać kościoły ku jego czci. W Polsce również szanowano ucznia Jezusa, wybudowano mu ponad 150 świątyń. W dniu wspomnienia apostoła wiele z nich celebruje nabożeństwa oraz odpusty parafialne.

W tradycji ludowej dzień patrona rzeźników kojarzony był z odlotem bocianów: „Na Bartłomieja Apostoła bocian do drogi dzieci woła”. 24 sierpnia był dniem szczególnie wyczekiwanym przez myśliwych, ponieważ w polskiej tradycji wtedy rozpoczynały się polowania. Dowodzi temu popularne przysłowie „Na świętego Bartłomieja otwiera się siew i knieja”, lub „Na świętego Bartka lęka się zając chartka”. Jak przy okazji wielu innych świąt, także w dniu św. Bartłomieja przepowiadano pogodę. W tym przypadku wieszczono aurę na następny miesiąc, zgodnie z przysłowiem „Z jaką pogodą Bartłomiej przybywa, taka i we wrześniu bywa”.

Uczeń Chrystusa swoje lokalne patronaty: na Podlasiu zboża i ogórków, w Wielkopolsce zarazy morowej, a na Kurpiach jest opiekunem lasów. W okolicach Giżycka uważa się go za twórcę garncarstwa.

Występowanie Święta św. Bartłomieja, Apostoła w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Środa24.08.2022Święto św. Bartłomieja, Apostoła 2022
Czwartek24.08.2023Święto św. Bartłomieja, Apostoła 2023
Niedziela24.08.2025Święto św. Bartłomieja, Apostoła 2025
Poniedziałek24.08.2026Święto św. Bartłomieja, Apostoła 2026
Wtorek24.08.2027Święto św. Bartłomieja, Apostoła 2027
Czwartek24.08.2028Święto św. Bartłomieja, Apostoła 2028
Piątek24.08.2029Święto św. Bartłomieja, Apostoła 2029
Sobota24.08.2030Święto św. Bartłomieja, Apostoła 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 24 sierpnia