Święta prawosławne w Polsce

2020-04-14 | Autor: KaJ | Święta w Polsce
Religia prawosławna rozpowszechniona jest głównie na wschodzie Europy, ale także i w Polsce. Szacuje się, że prawosławie pojawiło się już w XI wieku, obecnie stanowi natomiast największą mniejszość wyznaniową w naszym kraju. Jak to wygląda w praktyce? W tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje o prawosławiu w Polsce.

Początki Kościoła prawosławnego

Prawosławie wywodzi się z pierwotnego chrześcijaństwa, jednak kiedy w 692 roku na synodzie trullańskim zerwana została jedność kościołów wschodnich z rzymskim, zaczęły pojawiać się różnice w sposobie postrzegania wiary, czy wraz z reformą kalendarza terminach obchodzenia świąt. W 1582 roku papież Grzegorz XIII wprowadził kalendarz gregoriański w miejsce dotychczasowego kalendarza juliańskiego. Zmiana ta sprawiła pominięcie 10 dni, po środzie 4 października nastąpił czwartek 15 października. Kościół prawosławny korzysta jednak z poprzedniego kalendarza, co ma odzwierciedlenie m.in. w datach świąt wyznawców obrządku wschodniego. Kalendarz juliański jest obecnie opóźniony według gregoriańskiego o 13 dni, więc na przykład wigilię Narodzenia Chrystusa kościoły prawosławne świętują 6 stycznia.

W gruncie rzeczy Kościół wschodni i zachodni są podobne, mają jednak różne spojrzenia na pewne kwestie. Przedstawiciele Cerkwi bardziej niż prawnym formułom zachodu ufają kwestią duchowości, kontemplacji, zgodnie z teorią, że niemożliwe jest poznanie Boga w istocie. Kościół wschodni nie uznaje także Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, nieomylności papieża, nie obchodzą Bożego Ciała, mają za to inne oryginalne święta

Prawosławie w Polsce

Najwięcej prawosławnych mieszka w takich krajach jak Grecja, Mołdawia, Rumunia, Serbia, Ukraina czy Rosja, są to więc przede wszystkim tereny położone w Europie Wschodniej. Z racji sytuacji geograficznej, kulturowej czy politycznej, także Polska posiada znaczną liczbę wyznawców Prawosławia, stanowią oni zresztą największą mniejszość wyznaniową. Na naszych ziemiach pojawili się na początku XI wieku i jak pokazuje historia, zadomowili się w kraju nad Wisłą. Największe skupiska prawosławnych są na wschodzie na Podlasiu i Suwalszczyźnie, ale wspólnoty prawosławne znajdziemy także w innych regionach i miastach, choćby Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. Najważniejsze sanktuarium prawosławnych to Święta Góra Grabarka.Święta prawosławne

W kalendarzu liturgicznym Kościoła wschodniego charakterystyczne jest to, że obowiązuje tam 12 wielkich świąt, święto świąt i tydzień paschalny. Charakteryzują się one uroczystym nabożeństwem i dniami przed oraz poświątecznymi (większość z nich ma po jednym dniu przedświątecznym). W wielkim skrócie różnią się one najczęściej takimi rzeczami jak przebieg nabożeństwa, termin obchodów, długość czy jadłospisem podczas spotkań rodzinnych. Prawosławni szczególnym kultem obdarzają też tzw. ikony, co dodatkowo wyszczególnia się podczas obchodów świąt.

Poniżej lista najważniejszych Świąt w Kościele prawosławnym, wraz z ich nazwami w języku cerkiewnosłowiańskim w transliteracji.
- Narodzenie Chrystusa, Rożdiestwo Christowo
- Chrzest Pański, Kreszczenije Hospodnie
- Spotkanie Pańskie, Sretienije Hospodnie
- Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy, Błahowieszczenije Prieswiatoj Bohorodicy
- Wjazd Chrystusa do Jerozolimy (Niedziela Palmowa), Wchod Hospodien wo Ijerusalim
- Zmartwychwstanie Pańskie, Pascha (Wielkanoc)
- Tydzień Paschy , Woskresienije Christowo
- Wniebowstąpienie Pańskie, Wozniesienije Hospodnie
- Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów (Pięćdziesiątnica), Soszestwije Swiataho Ducha na Apostołow
- Przemienienie Pańskie, Preobrażenije Hospodnie
- Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy, Uspienije Preswiatoj Bohorodicy
- Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy, Rożdiestwo Prieswiatoj Bohorodicy
- Podwyższenie Krzyża Pańskiego, Wozdwiżenije Kriesta Hospodnia
- Wprowadzenie Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni, Wwiedienije wo chram Prieswiatoj Bohorodicy

Oprócz wyżej wymieniony świąt wierni Kościoła prawosławnego obchodzą także inne święta. Listę tych świąt znajdziesz w naszym kalendarzu prawosławnych dostępnym pod adresem: https://bimkal.pl/kalendarz-prawoslawny