Prawosławne Spotkanie Pańskie 2025

Do najbliższych obchodów Prawosławnego Ofiarowania Pańskiego zostało 209 dni, czyli 6 miesięcy i 25 dni.

W 2025 roku Prawosławne Spotkanie Pańskie przypada na 15 lutego (sobota).

Ofiarowanie Pańskie lub Spotkanie Pańskie upamiętnia ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej. W Kościele wschodnim jest to jedno z 12 głównych świąt, a jego nazwa to Sretienije Hospodnie bądź też Hypapante (od greckiego „Ὑπαπαντή”, „Spotkanie").

Święto nawiązuje do nakazów Prawa Mojżeszowego zgodnie z którymi każdy chłopiec miał być ofiarowany Bogu. Nie oznaczało to oddania go na służbę kapłańską, tylko symboliczne poświęcenie Stwórcy tego, co jest dla rodziców największą wartością. Matka Boża nie podlegała obrzędowi oczyszczenia (poczęła Zbawiciela w sposób nieskazitelny), ale z szacunku do Prawa przybyła do Świątyni. W tym wypadku Jezus jest symbolem całej ludzkości, która poprzez niego ofiarowuje się Ojcu. W świątyni, do której św. Józef i Maryja zaprowadzili syna, znajdował się również starzec Symeon. Był on jednym z tłumaczy Pisma Świętego na język grecki, w którym zwątpienie wzbudziły słowa „Oto panna pocznie i porodzi Syna". Wtedy anioł oznajmił mu, że nie umrze, zanim na własne oczy nie ujrzy Chrystusa. W dniu Ofiarowania Pańskiego proroctwo się spełniło.

Sretienije Hospodnie poprzedza całonocne czuwanie, a następnego dnia na początku liturgii odbywa się procesja z płonącymi świecami gromniczymi. Odnosi się ona do kroczenia przez życie w jedności z Jezusem i blaskach Jego ewangelii. Zgodnie z tradycją Sretienije Hospodnie w Cerkwi dokonuje się ich poświęcenia. Mają one chronić wiernych i ich domy przed kataklizmami, jak pioruny, pożary czy gradobicia. Dlatego też uczestnicy nabożeństwa trzymają je w domach na honorowych miejscach, a dawniej wypalano nimi krzyże na belce sufitu lub innych drewnianych elementach mieszkania. Gromnice wręcza się również umierającym, ponieważ sygnalizuje to ich płomienną wiarę. Największe uroczystości święta Spotkania Pańskiego odbywają się na Świętej Górze Grabarce, która przyciąga wyznawców Kościoła wschodniego z wszystkich stron Polski i Europy.

Święto Sretienije Hospodnie zbiega się ze Światowym Dniem Młodzieży Prawosławnej, ustanowionym przez największą federację prawosławnych bractw i szkół teologicznych, czyli Syndesmos. Wspomnienie przyniesienia do świątyni Jerozolimskiej 40. dniowego Jezusa jest najlepszą okazją, by zachęcać do przystąpienia do Cerkwi młodych ludzi.

Występowanie Prawosławnego Ofiarowania Pańskiego w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Środa15.02.2023Prawosławne Spotkanie Pańskie 2023
Czwartek15.02.2024Prawosławne Spotkanie Pańskie 2024
Niedziela15.02.2026Prawosławne Spotkanie Pańskie 2026
Poniedziałek15.02.2027Prawosławne Spotkanie Pańskie 2027
Wtorek15.02.2028Prawosławne Spotkanie Pańskie 2028
Czwartek15.02.2029Prawosławne Spotkanie Pańskie 2029
Piątek15.02.2030Prawosławne Spotkanie Pańskie 2030
Sobota15.02.2031Prawosławne Spotkanie Pańskie 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 15 lutego