Egzamin ósmoklasisty 2024

Egzamin ósmoklasisty był 68 dni, czyli 2 miesiące i 7 dni temu.

W 2024 roku Egzamin ósmoklasisty przypadał na okres od 14 maja (wtorek) do 16 maja (czwartek).

Egzamin ósmoklasisty to jeden z pierwszych ważnych egzaminów w życiu młodego człowieka. Na szczęście dla nich nie da się go nie zdać, na pewno jednak warto się do testu przyłożyć. Oto najważniejsze informacje o egzaminie.

Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Przystępują do niego uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej, szkół artystycznych (w klasie, która jest odpowiednikiem klasy VIII szkoły podstawowej) oraz słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Na egzaminie obowiązują trzy przedmioty, czyli język polski, matematyka i jeden z języków nowożytnych, m. in. angielski, niemiecki, francuski czy rosyjski. Planowano, aby od roku 2022 liczba przedmiotów obowiązujących na egzaminie powiększyła się do czterech, ośmioklasiści będą mogli wybierać spośród biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Plany się zmieniły i czwarty przedmiot być może wejdzie na egzamin dopiero w 2024 roku.

Co należy wiedzieć o praktycznej stronie egzaminu dla uczniów ósmych klas szkoły podstawowej? Przede wszystkim jest on przeprowadzany w formie pisemnej, przez trzy dni w kwietniu. Pierwszego dnia uczniowie muszą zarezerwować sobie 120 minut na egzamin z języka polskiego, drugi dzień to matematyka – na napisanie testu jest 100 minut. Trzeci dzień to egzamin z języka obcego i od 2022 roku jeden z wybranych przedmiotów. Na każdy egzamin przewidziano 90 minut. Uczestnicy przynoszą ze sobą tylko przybory do pisania oraz linijkę na egzamin z matematyki. Zabronione jest oczywiście korzystanie z telefonów komórkowych, słowników czy kalkulatorów. W zestawie pytań dla ośmioklasistów znajdują się zarówno pytania zamknięte (kilka odpowiedzi do wyboru), jak i zadania otwarte.

Uczniowie, którzy nie ‎mogli przystąpić do egzaminu w kwietniu, piszą go w czerwcu.‎ Egzamin jest obowiązkowy aby ukończyć szkołę podstawową. Nie został jednak określony minimalny wynik punktowy, dzięki czemu egzaminu nie można po prostu nie zdać. Warto o tym pamiętać i podejść do testu bez presji, a z pewnością wpłynie to dobrze na wynik. No właśnie, kiedy uczeń dowie się o rezultatach egzaminu? Ta przyjemność spotka go w dniu zakończenia roku szkolnego.


Dwa terminy egzaminu ósmoklasisty

Corocznie ogłaszany harmonogram egzaminu ósmoklasisty zawiera dwa terminy egzaminu. W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym termin główny obecnie jest wyznaczany w maju, a termin dodatkowy kilka tygodni później, w czerwcu. W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym termin główny jest wyznaczany na styczeń, a termin dodatkowy w tym samym czasie co termin główny dzieci i młodzieży.