Międzynarodowy Dzień Farmaceuty 2024

Obchody Międzynarodowego Dnia Farmaceuty były 35 dni, czyli 1 miesiąc i 4 dni temu.

W 2024 roku obchody Międzynarodowego Dnia Farmaceuty przypadły na 14 maja (wtorek).

14 maja obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Farmaceuty (na świecie 25 września jako Światowy Dzień Farmaceuty). Farmaceuta to wykwalifikowany specjalista, którego celem pracy jest zapewnienie optymalnego stanu zdrowia pacjenta. To od niego zależy, czy pacjent dostanie odpowiedni lek na swoje przypadłości zdrowotne.

W Polsce, aby wykonywać zawód farmaceuty, należy ukończyć jednolite studia magisterskie na jednej z uczelni medycznej oraz odbyć 6-miesięczny staż w aptece. Według przepisów prawnych kierownikiem apteki może zostać osoba, która nie przekroczyła 65 roku życia i odbyła co najmniej 5-letni staż w aptece lub posiada odpowiednie kwalifikacje z zakresu farmacji aptecznej i 3-letni staż pracy w aptece. Każdy czynny zawodowo farmaceuta ma obowiązek podwyższania swojego wykształcenia i uczestniczenia w formach edukacyjno-szkoleniowych, realizowanych w 5-letnich okresach edukacyjnych. Szczegółowe zagadnienie dotyczące uaktualniania wiedzy zawiera stosowne rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Samorząd Aptekarski jest jedynym organem do wydawania prawa wykonywania zawodu farmaceuty. W skład samorządu wchodzą wszyscy czynni zawodowo farmaceuci. Do zadań samorządu należy między innymi reprezentowanie zawodu aptekarza i obrona jego interesów, współpracowanie z jednostkami administracyjnymi, związkami zawodowymi oraz pozostałymi organizacjami społecznymi, a także sprawowanie opieki i nadzoru nad wykonywaniem zawodu. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo do wykonywania zawodu poza granicami kraju, w którym żyje pod warunkiem, że zna język danego państwa w odpowiednim zakresie.

Zgodnie z ustawą, obowiązkiem farmaceuty jest wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych, udzielanie porad dotyczących działania i stosowanie leków, prowadzenie dokumentacji, czy monitorowanie skutków ubocznych leków. W Polsce działa Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (PTF) z główną siedzibą w Warszawie, którego celem, między innymi jest podnoszenie naukowego i fachowego poziomu farmaceutów, propagowanie postępów nauki wśród farmaceutów, czy współpraca w doskonaleniu i specjalizacji farmaceutów.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Farmaceuty w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota14.05.2022Międzynarodowy Dzień Farmaceuty 2022
Niedziela14.05.2023Międzynarodowy Dzień Farmaceuty 2023
Środa14.05.2025Międzynarodowy Dzień Farmaceuty 2025
Czwartek14.05.2026Międzynarodowy Dzień Farmaceuty 2026
Piątek14.05.2027Międzynarodowy Dzień Farmaceuty 2027
Niedziela14.05.2028Międzynarodowy Dzień Farmaceuty 2028
Poniedziałek14.05.2029Międzynarodowy Dzień Farmaceuty 2029
Wtorek14.05.2030Międzynarodowy Dzień Farmaceuty 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 14 maja