Europejski Dzień Równej Emerytury 2024

Obchody Europejskiego Dnia Równej Emerytury były 42 dni, czyli 1 miesiąc i 11 dni temu.

W 2024 roku obchody Europejskiego Dnia Równej Emerytury przypadły na 14 maja (wtorek).

Różnica w emeryturach ze względu na płeć wynika z akumulacji różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn przez wiele lat. W całej Europie, zanim ludzie przejdą na emeryturę, emerytury kobiet są znacznie niższe niż emerytury mężczyzn. W raporcie z 2018 r. stwierdzono, że emerytury kobiet są nadal o 37% niższe niż mężczyzn z powodu niższych wynagrodzeń i krótszego życia zawodowego, co jest związane z w znacznej mierze z obowiązkami opiekuńczymi. Aby podnieść świadomość zagrożenia ubóstwem w starszym wieku i nierówności emerytur kobiet i mężczyzn, postanowiono obchodzić Europejski Dzień Równych Emerytur. Ten symboliczny dzień ma na celu uświadomienie ludziom, że jeśli przełożymy 37% różnicę emerytury ze względu na płeć na dni, kobieta potrzebuje 135 dni więcej, aby otrzymać taką samą kwotę emerytury, jak rok wcześniej mężczyzna emeryt.
W 2024 roku 135 dzień wypada w wtorek, 14 maja.

Wg danych Eurostat z 2015 r. różnica w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn jest następująca w poszczególnych krajach:
Polska - 22,5%
Niemcy - 43%
Wielka Brytania - 39,1%
Belgia - 43%
Rumunia - 63,4%
Włochy - 37,1%
Litwa - 13,3%
Francja - 33%%
Holandia - 44,9%
Słowacja - 9%
Czechy - 14%
Estonia - 3,7%

Występowanie Europejskiego Dnia Równej Emerytury w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela15.05.2022Europejski Dzień Równej Emerytury 2022
Poniedziałek15.05.2023Europejski Dzień Równej Emerytury 2023
Czwartek15.05.2025Europejski Dzień Równej Emerytury 2025
Piątek15.05.2026Europejski Dzień Równej Emerytury 2026
Sobota15.05.2027Europejski Dzień Równej Emerytury 2027
Niedziela14.05.2028Europejski Dzień Równej Emerytury 2028
Wtorek15.05.2029Europejski Dzień Równej Emerytury 2029
Środa15.05.2030Europejski Dzień Równej Emerytury 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 14 maja