Międzynarodowy Dzień Rodzin 2024

Obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin były 15 dni temu.

W 2024 roku obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin przypadły na 15 maja (środa).

Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 roku rezolucją nr 47/237. Celem święta jest podkreślenie znaczenia rodziny w kształtowaniu więzi międzynarodowego społeczeństwa.

Dzień jest okazją do poruszania problematyki związanej z rodzinami oraz upowszechnianiem wiedzy na temat procesów społecznych, gospodarczych i demograficznych dotyczących rodzin. Rezolucje i inne dyrektywy prawne Zgromadzenia Ogólnego ONZ dążą do wzmocnienia pozycji rodziny w rozwoju gospodarczym i politycznym państw. Święto jest inspiracją do organizowania wydarzeń, które promują wartości rodzinne oraz poruszają tematy ściśle związane z rodziną.

Szczególnie wyjątkowe były obchody w 2014 roku, które przypadały na dwudziestą rocznicę Międzynarodowego Roku Rodziny. Wydarzenie stało się okazją do podsumowania działań politycznych wobec rodzin, upowszechnieniem dobrych praktyk koncentrujących się na rozwiązywania problemów dotykających rodziny oraz omówienia dalszych kierunków polityki rodzinnej. W Polsce w 2014 roku w ramach obchodu święta została zorganizowana przez Fundację Humanites - Sztuka Wychowania akcja „Dwie Godziny dla Rodziny”. Wydarzenie zachęcało przedsiębiorców oraz pracowników do wzięcia udziału we wspólnych obchodach. Celem akcji było umożliwienie pracownikom spędzenia dodatkowych dwóch godzin z rodziną, dzięki pracodawcom, którzy skrócili o dwie godziny dzień pracy. Wydarzenie „Dwie Godziny dla Rodziny” zostało objęte honorowym patronem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej i Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka.

Międzynarodowy Dzień Rodzin każdego roku ma inne hasło, które dotyczy rodziny. Dotychczasowe zagadnienia to m. in.:

- Rodziny, edukacja i dobre samopoczucie
- Rodziny, zdrowe życie i zrównoważona przyszłość
- Ludzie odpowiedzialni - równość płci i prawa dziecka we współczesnych rodzinach
- Postępująca integracja społeczna a solidarność międzypokoleniowa
- Zapewnienie równowagi rodzinnej w pracy
- Zwalczanie ubóstwa rodzinnego i wykluczenia społecznego
- Wpływ migracji na rodziny na całym świecie
- Matki i rodziny: wyzwania w zmieniającym się świecie
- Ojcowie i rodziny: obowiązki i wyzwania
- Rodziny i osoby niepełnosprawne
- HIV / AIDS a dobrobyt rodziny
- Rodziny i starzenie się: możliwości i wyzwania
- Rodziny: pierwsze ofiary ubóstwa i bezdomności

Organizacje światowe zachęcały do spędzenia czasu z rodziną i zainicjowaniu rozmów dotyczących międzypokoleniowych marzeń. Według analizy Centrum Badań Opinii Społecznej, życie rodzinne wiąż jest dla większości Polaków najważniejsze. Niestety, zdarzają się sytuacje, gdy rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży nie znają potrzeb i ulubionych form spędzania czasu wolnego swoich podopiecznych. A rodzina złączona mocnymi więzami miłości, przyjaźni i zaufania staje się jedną z najważniejszych wartości w życiu.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Rodzin w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela15.05.2022Międzynarodowy Dzień Rodzin 2022
Poniedziałek15.05.2023Międzynarodowy Dzień Rodzin 2023
Czwartek15.05.2025Międzynarodowy Dzień Rodzin 2025
Piątek15.05.2026Międzynarodowy Dzień Rodzin 2026
Sobota15.05.2027Międzynarodowy Dzień Rodzin 2027
Poniedziałek15.05.2028Międzynarodowy Dzień Rodzin 2028
Wtorek15.05.2029Międzynarodowy Dzień Rodzin 2029
Środa15.05.2030Międzynarodowy Dzień Rodzin 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 15 maja