Dzień Polskiej Niezapominajki 2023

Do najbliższych obchodów Dnia Polskiej Niezapominajki zostało 51 dni, czyli 1 miesiąc i 21 dni.

W 2023 roku Dzień Polskiej Niezapominajki przypada na 15 maja (poniedziałek).

Dzień Polskiej Niezapominajki został zapoczątkowany w 2002 roku przez redaktora radiowej „Jedynki”, prowadzącego „Ekoradio” Andrzeja Zalewskiego. Dziennikarz został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pierwsze obchody święta odbyły się 15 maja 2002 roku. Corocznie patronem Dnia są media: Gazeta Wyborcza i Przyroda Polska, która stała się pomysłodawcą powstania Klubu Szkół Parkowych. W kolejnych obchodach do wspólnego świętowania przyłączały się osoby i instytucje zajmujące się działaniami proekologicznymi: Państwowy Instytut Geologiczny, Lasy Państwowe, przedszkola, szkoły i czasopisma, takie jak Dziennik Zachodni, Gość Niedzielny, Gazeta Olsztyńska. W Polsce ponad 20 przedszkoli nosi nazwę „Niezapominajka” i corocznie włączają się do wspólnych obchodów.

Celem obchodów jest promowanie ekologicznych postaw, ochrona środowiska oraz zachowanie różnorodności biologicznej Polski. Dzień Polskiej Niezapominajki staje się okazją do upowszechniania wiedzy dotyczącej zagrożonych gatunków roślin oraz zadbania o niepowtarzalne walory przyrodnicze. Symbolem święta jest niezapominajka polna (Myossotis L.), dosłownie zwana „mysim uszkiem”. Pomysłodawca święta, Andrzej Zalewski zauważył, że Dzień jest okazją do zmiany swoich codziennych przyzwyczajeń w celu ochrony środowiska. Niezapominajka jest symbolem pamięci, a pamiętać powinniśmy nie tylko o ludziach, ale także o otaczającej nas przyrodzie. W zamierzeniu dziennikarza, święto jest dniem miłości do naturalnego środowiska. W ramach Dnia Polskiej Niezapominajki w Jedlni-Letnisku (miejscowości położonej na skraju Puszczy Kozienickiej) corocznie organizowane są wydarzenia, pikniki, spotkania edukacyjne promujące ekologiczne postawy. To także okazja do spędzenia aktywnego wypoczynku wśród natury i bliższe poznanie fauny oraz flory. Mały niebieski kwiat niezapominajki stał się wyrazem miłości do przyrody i zachętą do opieki nad roślinami oraz zwierzętami. A każdy z nas może zmienić codziennego nawyki w imię miłości do natury.